Prvním z těchto projektů je program Motivátor, realizovaný v detenčním ústavu a díky norským financím se v roce 2023 opravily prostory pro jeho zajištění. Od té doby probíhá program pod vedením odborných pracovníků, školených v Norsku, v moderně vybaveném terapeutickém centru.

Opravené prostory však nemusí sloužit pouze pro činnosti tohoto programu, jsou vhodné i pro další aktivity chovanců v ústavu. Provedenými stavebními úpravami a materiálovým vybavením byla celkově zvýšena úroveň pracovního prostředí, ve kterém se terapeutický tým chovancům věnuje. To přispívá ke snížení negativních dopadů věznění i k motivaci chovanců pracovat na sobě během výkonu zabezpečovací detence.

Pohled na Opavu dávných časů. Historická výstavní budova SZMO dnes.
Opava slaví 800 let. Těšit se můžete i na tyto akce

Druhým projektem je rekonstrukce ústavního hřiště v areálu Detenčního ústavu. Upravené prostředí bude ústav používat k terapeutickým činnostem s chovanci. Odborný personál může při své práci s vězněnými osobami využít prostory hřiště, travnaté plochy, pergoly nebo skleník a pozitivně tím působit na chovance. To přispěje k výraznému zvýšení motivace pro případnou změnu zabezpečovací detence v ústavní ochranné léčení.

Třetím a posledním projektem je zpracování manuálu pro výkon ochranných léčení ve výkonu trestu odnětí svobody a vybudování venkovní terapeutické zóny pro práci s odsouzenými ve specializovaných oddílech. V této zóně bude možné zajišťovat léčebně terapeutické aktivity ve venkovních prostorách objektu věznice na Olomoucké ulici. Využívaná bude například k pracovní terapii, relaxaci, uvolnění negativních pocitů i odbourávání stresu. Tomu všemu venkovní prostředí pomáhá a současně využívá též léčivý vliv přírody na člověka. Natáčecí štáb získal v opavské věznici materiál, ve kterém budou jednotlivé projekty prezentovány jak ze strany zaměstnanců, kteří v rámci programů pracují, tak samotnými chovanci a odsouzenými, kteří těmito programy prošli.

Akordeonové soubory ZUŠ Opava.
Zuška v Opavě slaví 100 let. Klášter rozezní tři generace akordeonových hráčů

Opavská věznice je už více než stoletá a je rozdělena na ženskou se sídlem v Olomoucké ulici a mužskou v Krnovské ulici, kde se nachází i detenční ústav. Moderní vězeňská éra začala v Opavě rokem 1888, kdy byl objekt v Olomoucké ulici uvedený do provozu. Věznice nebyla trestnicí a vězňové v ní vykonávali nepodmíněný trest v maximální délce tří let. Mladiství odsouzenci do osmnácti let byli přitom od dospělých důsledně oddělováni.

Během druhé světové války byli vězni využívaní hlavně při klasickém lepení sáčků, v ústavních dílnách, opravách, praní a šití uniforem a prádla. Ve venkovních zaměstnáních často pracovali na vykládce vagónů, ve zbrojařské výrobě nebo v místních fabrikách. Nasazováni byli též při dobývacích pracích v sádrovcových lomech. Během osvobozovacích bojů nebyla věznice výrazněji poškozena. Dnes slouží jako ženská věznice pro odsouzené ve všech kategoriích včetně doživotí.

Strážníci Městské policie Opava zachránili rychlou reakcí život dvěma mužům.
V Opavě se složili na chodník dva muži, zachránili je opavští strážníci

Druhý objekt má věznice v Krnovské ulici. Ten rovněž pochází z předminulého století a původně patřil armádě. Koncem roku 1945 byla v objektu zřízena vojenská věznice. V roce 1950 do ní byli z plzeňské trestnice na Borech přemístěni vrcholní důstojníci československé armády, jejichž jedinou vinou bylo, že bojovali na té „nesprávné“ straně - legionáři, západní letci, parašutisté, odbojáři, účastníci osvobozovacích bojů nebo velitelé z východní a západní armády. Vojenská trestnice zanikla v roce 1952 a vystřídal ji Státní vězeňský ústav MNB Opava, který se stal věznicí pro odsouzené mladistvé a muže. V šedesátých letech minulého století si v něm odpykával trest i tehdejší ministr vnitra Rudolf Barák. Mladiství byli roku 2012 z opavské věznice odsunuti a v dalším roce byl uvolněný prostor určený pro potřeby detenčního ústavu.