„Dětem a veřejnosti jsme předali nové zrekonstruované a zmodernizované hřiště v areálu základní školy, ve dvou budovách základní školy máme nová okna a dokončuje se zateplení budov včetně vnější omítky,“ uvedla raduňská starostka Ludmila Juráňová a doplnila, že na všechny akce čerpají dotace.

„Celkový náklad představuje přibližně 21 milionů korun. Největší podíl obce je na akci Zateplení základní školy v Raduni,“ podotkla. Při rekonstrukci byly podle ní dodrženy požadavky Národního památkového ústavu, neboť objekt mateřské školy se nachází v ochranném pásmu kulturních památek zámku a kostela.

„Rekonstrukce tohoto zařízení vyřešila havarijní stav krovu budovy, získala nové úložné prostory na půdě. Dojde k rovnoměrné regulaci teploty objektu a úspoře tepla, modernizaci vybavení k předškolnímu vzdělávání dětí,“ sdělila starostka a dodala, že provedená obnova zhodnotila stoletou budovu mateřské školy a rovněž esteticky zlepšila střed obce.