Takovou spoušť po sobě zanechala průtrž, která se prohnala Šilheřovicemi. „Začalo to v ulici Na Bělidle, potom už to vzalo celou obec. Voda a bahno z polí stékaly do našeho místního potoka, ten samozřejmě neměl šanci takové množství v tak krátkém čase absorbovat a došlo k jeho vylití. V jedné části obce jsou i rybníky, které byly také kvůli bleskové průtrži rychle naplněny a přetekly,“ popisuje starosta Šilheřovic Radek Kaňa s tím, že středeční povodně byly extrémní.

„V takové míře, to už tady mnoho desítek let nazpět nebylo. Vždy se to týkalo třeba jen jednoho nebo dvou míst,“ konstatuje.

Vedení prý bylo nečinné, starosta ale upozorňuje na byrokracii

Šilheřovičtí občané kladou vinu zemědělcům, ale i vedení obce, které prý bylo na potíže s povodněmi upozorňováno a údajně nic pro nápravu nedělalo. Taková tvrzení ale Radek Kaňa odmítá.

„Už jsem o tom hovořil několikrát. V roce 2016 jsme podepsali smlouvu se Státním pozemkovým úřadem, od roku 2017 u nás probíhají komplexní pozemkové úpravy ve spolupráci se zmíněným úřadem. My jsme na těchto problematických místech navrhli různá protipovodňová opatření. Jenže sžírá nás byrokracie. Všichni víme, že je potřeba nejdříve dořešit majetkoprávní vztahy. Nejprve se musí vypořádat tyto náležitosti, potom můžeme čile stavět opatření. Pracujeme na tom od toho roku 2016. Jenže je tam více než stovka vlastníků, není to jednoduché, proces pořád běží. Momentálně se shání státní půda v rámci ostatních katastrů, ať může ke změnám dojít, protože stát na našem katastru nemá dost volné půdy,“ vysvětluje Radek Kaňa.

S tím, že svůj podíl mají na povodních i zemědělci, starosta zčásti souhlasí. „Určitě tam je nějaké procento. My o tom víme. Máme rozorány obecní polní cesty, nejsou příkopy, remízy a jede se jen na množství. Jsme se zemědělci ve spolupráci, nejvíce si slibujeme od zmíněných komplexních pozemkových úprav,“ upřesňuje a dodává:

„Chtěl bych moc poděkovat hasičům, dobrovolníkům, zaměstnancům obce, zkrátka všem, kteří se podíleli na úklidu. Všichni jsme vzali lopaty a snažili se odklidit ty největší nánosy. Jednotky hasičů z blízkého o dalekého okolí nám pomáhají s čištěním cest i zahrad a podobně.“

Všude samé bahno

Kompletně byla bleskovými povodněmi zasažena také sousední Hať. Voda z polí tady spláchla ulice Lipovou, Na Chromině a dále tekla směrem do centra.

„Byla to voda se spoustou, opravdu spoustou bahna. Odklízecí práce začaly už ve středu večer, ve čtvrtek pokračovaly. Jestli to zvládneme, budeme rádi. V akci jsou všichni od dobrovolných hasičů, po zaměstnance obce, nakládáme, odvážíme bahno,“ popisoval dění v obci ve čtvrtek po osmé hodině ranní starosta Hati Werner Vyletělek. Takové množství přívalových srážek a bahna ale v Hati asi nepamatují.

„V minulých letech jsme se s tímto potýkali, ale bylo to jen lokálního charakteru. Toto, co se stalo ve středu, bych řekl, že byl skutečně extrém,“ dodává Werner.

S nánosy vody a bahna se potýkali i ve vedlejší obci Píšť. Naštěstí ne v tak velké míře. „U nás to nebylo tak hrozné, byla to voda z polí, kde byla kukuřice. Šlo jen o lokální záležitosti, k přechodu na polskou obec Owsiszcze. Spíše asi budeme pomáhat s čištěním našim sousedům z Polska,“ konstatoval starosta Píště Daniel