Tradice v obcích

Jak redakci potvrdil starosta Závady Jan Stacha, letos se poprvé pořádalo pálení čarodějnic.

„Sešly se děti ze školky, maminky a učitelky, kontrolovaly se masky a pak proběhlo pálení na hřišti,“ uvedl Stacha. Pátého července pak v Závadě oslaví 660 let od založení obce. Jak zmínil starosta, o Zlaté neděli pak dělají v Závadě pěší výlet do Bělé.

K nově zavedeným zvykům patří od roku 1990 výlet na hrádek. „Scházíme se na hrádku. Svatý Urban je patronem naší kaple, je to patron vinařů. Jsme spojeni s Bohuslavicemi, společně si dáme deci vína a zazpíváme si,“ zmínil starosta.

Podle něj se dříve konaly hasičské slavnosti, které na čas utichly. „Schovaly se na pár let, ale teď se zase obnovují pod názvem noční soutěž hasičů,“ podotkl Stacha.

Na otázku, jak se místní obyvatelé staví k těmto akcím, pak odpověděl: „Na některé plesy lidé chodí, na některé moc ne. Někdy bývá dokonce více cizích lidí. Pociťuji útlum, návštěvnost není taková, jak má být.“