Pravděpodobně největší investiční akcí v novodobých dějinách obce byla podle čelní představitelky Závady Andrey Lorkové stavba kořenové čistírny odpadních vod za třináct milionů korun a to včetně opravy kanalizace.

Čistírna samotná přišla na necelých šest milionů a obci se na ni podařilo získat pětasedmdesátiprocentní dotaci v programu drobné vodohospodářské akce z Moravskoslezského kraje. Používat se začala v minulém roce. „Je to ekologická čistírna odpadních vod, která nečistí chemicko – biologicky, ale díky kořenům rostlin. Jsme za její realizaci moc rádi, zároveň jsme tím vyřešili i odkanalizování poloviny obce,“ říká starostka Andrea Lorková.

Aktuálně se už dokončuje projekt na odkanalizování druhé části Závady a i zde by měla stát nová kořenová čistírna, celkem tedy budou v obci dvě, u každé výusti obecní kanalizace.

close Obecní dům v Závadě. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in Obecní dům v Závadě.

Nové hřiště, oprava sálu i energetické úspory

Kořenové čističky však zdaleka nejsou jedinými projekty, které se v Závadě uskutečnily nebo uskutečňují. Letos před prázdninami se otevřelo zbrusu nové víceúčelové hřiště s umělým trávníkem, které se stalo součástí místního sportovního areálu. Hřiště vyšlo na 2,2 milionu korun, Závada na něj obdržela dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, a to 1,4 milionu.

V současné době jsou v plném proudu práce na rekonstrukci sálu, který se nachází v obecním domě. Sál slouží nejen pro konání kulturních akcí, ale třeba i pro cvičení, protože v obci není tělocvična. A velký projekt se chystá i na nadcházející rok. Je součástí projektu energetické úspory na zmíněné budově obecního domu, kde se kromě již řečeného sálu nachází i obecní úřad, knihovna a zázemí zde mají také dobrovolní hasiči.

„První část je již hotová, a to vzduchotechnika a chlazení v sále. Ve druhé části budeme měnit plynové kotle za úsporné a na střechu budovy nainstalujeme fotovoltaiku. Půjde o finančně nákladnější akci, ale věříme, že se nám povede získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí,“ míní Andrea Lorková.

Závada je malá obec, a proto se zde z větší části právě na dotace spoléhají. „Samozřejmě se snažíme i šetřit, avšak za současné situace je to náročné. Co se dalších zamýšlených projektů týká, vycházíme z našeho strategického plánu. Aktuálně nám chybí skladovací prostory. Vzadu za obecním domem je prostor ve svahu, ve kterém bychom rádi vybudovali větší sklady, garáže, zázemí pro obec. Ve vrchní části by mohla být také terasa, možná i zelená střecha,“ prozrazuje Andrea Lorková.

close Víceúčelové hřiště. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in Víceúčelové hřiště.

Návštěvy si pletou hřbitov s parkem

Teprve od roku 2000 mají v Závadě svůj vlastní hřbitov. Správně totiž obec až do roku 1990 patřila pod nedaleké Bohuslavice. Společná zůstává základní škola, děti ze Závady dojíždějí do Bohuslavic. A také farnost je jen jedna, pod Bohuslavice kromě Závady spadá ještě obec Bělá. To se v minulých letech týkalo i hřbitova, protože pohřbívat se jezdilo do Bohuslavic. „Tím, že v obci máme kostel, vznikla v tehdejším zastupitelstvu myšlenka, že by zde mohl vyrůst i hřbitov a podařilo se to. Dnes se na něm nachází přes šedesát hrobů a hřbitov je pěkným místem, vypadá zajímavě. Kolikrát přijedou přespolní a myslí si, že je to park, smuteční síň zaměňují třeba s cukrárnou,“ říká starostka Závady Andrea Lorková.

close Hřbitov v Závadě si návštěvníci občas pletou s parkem. info Zdroj: se souhlasem obce Závada zoom_in Hřbitov v Závadě si návštěvníci občas pletou s parkem.

Vodou zásobují obec tři vrty

V minulých letech se některé obce v okolí Závady potýkaly s nedostatkem vody. V letním období to byl kdysi i případ Závady. „Bývalo to v době, kdy si občané napouštěli bazény. Teď to funguje tak, že nám zavolají a oznámí, že k napouštění dojde. Domluví se mezi sebou i více lidí s tím, že si rodiny napouštění bazénů rozdělí na jednotlivé dny. Problém tehdy byl, že se voda nestačila načerpat do vodojemu a většinou o víkendech jsme zůstávali nějakou chvíli bez vody. Ale myslím, že jsme to už vychytali a poslední dva, tři roky se to už nestává,“ upřesňuje starostka Závady Andrea Lorková.

V Závadě mají svou vlastní vodu, občané platí osmnáct korun za kubík, což podle Andrey Lorkové představuje jednu z nejnižších cen v okolí. „I díky bývalému panu starostovi, který se o vodu staral, neprodal ji SMVaku , máme nyní v lese své tři vrty, které nás zásobují,“ dodává.

close Mateřská škola v Závadě. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in Mateřská škola v Závadě.

Mateřská škola v Závadě

Mateřská škola v Závadě je odloučeným pracovištěm MŠ v Bohuslavicích. Její pracovnice školu představují těmito slovy:

Jsme jednotřídní MŠ pro děti ve věku od 3 do 6 let. Naší snahou je, aby se dětem ve školce líbilo, byly spokojené a získaly během předškolní docházky řadu vědomostí a zkušeností do dalšího života. Podzimní počasí je proměnlivé, a tak i naše děti potrápily respirační nemoci. Snad už bude lépe a my se opět v plném počtu sejdeme, abychom se účastnili různých aktivit. Už se na ně moc těšíme. Ve čtvrtek 4. listopadu proběhla beseda a prevence s paní policistkou ČR. V pátek 5.listopadu odpoledne pořádal Klub rodičů při MŠ v Závadě akci s názvem Uspávání broučků s lampionovou procházkou. Do konce letošního roku máme plánované ještě dvě akce – 6. prosince Mikulášské dopoledne v MŠ a 16. prosince Vánoční dopoledne s nadílkou. Na závěr bychom chtěly poděkovat Obecnímu úřadu v Závadě, Klubu rodičů při MŠ v Závadě za velmi dobrou spolupráci a vstřícnost. Zdravíme a přejeme hodně zdravíčka všem.

close Hrádek u Závady. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in Hrádek u Závady.

Z historie Závady

Závada je malá, poklidná obec, nacházející se přibližně třicet kilometrů od Opavy i Ostravy. Pět kilometrů odtud leží státní hranice s Polskem a hraniční přechod Píšť – Owsiszcze. V Závadě najdete obecní dům se sálem pro konání kulturních akcí, knihovnu, prodejnu potravin, hospodu či mateřskou školu, kostel sv.Urbana. Nechybí ani fotbalové, antukové nebo víceúčelové hřiště s umělým trávníkem. Součástí tohoto sportovního areálu je také hřiště pro děti. U místního hřbitova se nachází obecní sad s dětským hřištěm. Doprava do Závady je zajišťována příměstskými autobusovými linkami.

close Závada. info Zdroj: archiv obce zoom_in Závada. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Později ji spolu s Dolním Benešovem a Bohuslavicemi vlastnil Bohuš z Drahotuš, šlechtic významného rodu pánů z Drahotuš. Mnozí příslušníci tohoto rodu náleželi ke vzdělaným a vlastenecky smýšlejícím šlechticům. Jejich jméno se objevilo i na stížném listu kostnickému koncilu proti upálení Jana Husa, a proto i na ně dolehla papežská klatba. Úhlavní nepřítel husitů král Zikmund v součinnosti s knížetem Přemkem Opavským donutil nejprve Petra Strážnického z Kravař opustit Opavsko a pak se zaměřil i proti ostatní husitsky smýšlející šlechtě. Pravděpodobně v této době měli Drahotušové v Závadě silně opevněnou tvrz, která ale přitahovala nepřátelské síly. Za těchto akcí byla ves zpustošena. 

Proslulý obhájce češtiny Jan Žutar z Drahotuš v roce 1439 obdaroval rektora opavských škol a nejvyžšího zemského písaře Mistra Jana z Bělé postoupením vsi Závady s tvrzí. Jeho syn Jindřich z Bělé v neklidném závěru uherské nadvlády na Opavsku roku 1499 postoupil Závadu Stiboru Doupovcovi ze Sudic a potom v rychlém sledu se na závadské tvrzi vystřídali čtyři majitelé, až Závadu v roce 1527 opět připojili k benešovskému panství bratři Jan a Vavřinec z Drahotuš.

close Kaple sv. Urbana v Závadě. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in Kaple sv. Urbana v Závadě.

Koncem 16. století připadla Závada do majetku Mošovských z Moravičína a v roce 1655 do držení hned tří rodů: Orlíků, Jakveků a Lichnovských z Voštic. V souvislosti s tímto převodem je v obci zmiňován i dvůr s pivovarem.

V roce 1710 se tyto tři díly spojily v jeden celek, který roku 1722 získal Jan Baptista Marek ze Zuanne. V této době vybíralo město Opava od Závady za údržbu mostů a silnic poplatek ve formě mostního žita.

V roce 1742 byla obec politicky i správně připojena k Prusku a po roce 1774 nastalo další období častého střídání majitelů. Závada se dostala do majetku Hennů z Hennebergu, Lichnovských, Lejeunů a od roku 1856 také Rothschildů.

V roce 1865 v Závadě vznikla škola a následujícího roku získala obec její budovu.

Během druhé světové války, konkrétně po čtyřdenních těžkých bojích o Závadu ve dnech 17. až 20. dubna 1945 byla obec téměř cela zničena. V roce 1960 se v Závadě otevřela pískovna a v roce 1979 byla správně spojena s Bohuslavicemi. V současné době je opět samostatnou obcí a žije zde 584 obyvatel.

Zdroj: www.zavada.cz

close Naučná satezka pro děti na Hrádek. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in Naučná satezka pro děti na Hrádek.

Tip na výlet

Hrádek, krásná příroda či výlety na kole

Při návštěvě Závady by měla být na prvním místě určitě příroda. Obec obklopují malebné lesy, které lákají k procházkám. Jedna vás zavede i na místo zvané Hrádek Závada. Jde o lokalitu v lese, kde podle dostupných pramenů kdysi stávala tvrz jako obrana proti švédským vojskům, odtud název Hrádek. Dnes už zde sice žádnou stavbu nenajdeme, ale můžeme tady pozorovat zbytky valů a krásnou přírodu. Odpočinout si můžete v dřevěné pergole, na lavičkách, jedno z posezení bylo inspirováno pohádkou o dvanácti měsíčkách, dvanáct pařezů v kruhu nese název podle měsíců v roce. Nad valy a příkopy byly postaveny dřevěné mostky. Na Hrádek vede naučná interaktivní stezka pro děti. Na své si v Závadě i okolí přijdou také cyklisté, na území obce jsou dvě zastřešená cyklo posezení a chystá se rovněž instalace nabíjecí stanice pro elektrokola, obec na ni získala dotaci ve společném projektu Sdružení obcí Hlučínska.