V „Englišce" už nějakou dobu provozují Klub nadaných dětí. Od září se v tomto směru posunou na další úroveň bude zde totiž otevřena nová třída, do níž nastoupí výjimečně talentovaní jedinci. Začnou normálně jako prvňáci, ale skladba předmětů bude jiná. Posílena bude například výuka angličtiny. Už od tak útlého věku žáci budou mít hodinu s rodilým mluvčím. Děti mají přidánu také hodinu logiky či osobnostního a psychologického rozvoje a v rámci tzv. Hejného metody se budou seznamovat také s matematikou.

„Jedná se o způsob, jehož prostřednictvím žáci objevují řešení matematických příkladů sami. To znamená, že jim nejsou jen mechanicky předkládány poučky a vzorce, ale děti se učí myslet v matematických souvislostech," vy-světloval ředitel projektu Svět vzdělání a předseda Mensy ČR Tomáš Blumenstein, jenž stojí za vznikem speciálních tříd a předevčírem byl osobně v Základní škole Englišova.

Zájem mají i další města v republice

Aby žák mohl chodit do třídy pro nadané děti, musí projít přijímacími zkouškami. Školné na jednoho žáka za jeden měsíc činí 1500 korun. Kapacita je naplněna a zájem byl poměrně velký. Dostalo se však na dvaadvacet nejlepších. Projekt se speciálními třídami se původně rozjel v Prostějově, kde se o to zasloužilo několik rodičů, kteří se sdružují pod již zmíněným Světem vzdělání. První třída zde začala fungovat před dvěma lety. Opava se po Prostějovu stane druhým městem, kde něco takového bude zahájeno. V budoucnu se plánuje otevření stejných tříd v dalších školách, třeba v Ostravě anebo Brně. Zde to však nefunguje na takové bázi jako v Prostějově. Jedná se o testování a výběr žáků, zatím není nějak úžeji omezen. První speciální třídy by ve zmíněných městech měly být otevřeny ve školním roce 2016/2017.

ZŠ Englišova se odpíchla od Klubu nadaných dětí

V „Englišce" ovšem od nového školního roku pojedou naostro.

„Náš Klub nadaných dětí patří mezi ty úplně nejlepší v České republice. Na to konto se s námi spojili z Prostějova, zda bychom neměli zájem o něco podobného," uvedl ředitel Základní školy Englišovy Jan Škrabal a vzápětí ještě dodal: „Čekali jsme na to, jak to v Prostějově bude fungovat. Byli jsme se tam i několikrát podívat, abychom se přesvědčili o tom, zda tento projekt bude životaschopný. Potom jsme se to rozhodli zavést také." Ředitel „Englišky" si myslí, že výborným odrazovým můstkem k tomuto kroku bylo právě zavedení Klubu nadaných dětí, s nímž opavská „základka" posbírala řadu úspěchů: „Do klubu se dostaly děti s IQ vyšším než 120 procent. Pro děti to bylo něco jiného. Neučily se klasickou formou ve třídě, ale prostřednictvím projektů. To znamená, že když se učily o lékařství a konkrétně třeba krevních skupinách, vyrazila skupina do nemocnice a podobně. Klub se scházel co čtrnáct dní."