O evidenci a úpravu údajů o válečných hrobech a pietních místech se starají obce s rozšířenou působností. Zadáte-li tedy do speciálního vyhledávače Ministerstva obrany jako místo určení Moravskoslezský kraj, budete mít na výběr celkem z dvaadvaceti takovýchto obcí a měst. Mezi nimi je i Opava.

Magistrát města je odpovědný za evidenci a správu válečných hrobů takřka ve čtyřiceti menších městech a vesnicích. Mezi ně patří například Holasovice, Hlavnice, Skřípov, Hradec nad Moravicí, Štítina, Slavkov nebo Raduň.

Vyhledávač je schopen upřesnit dobu, ze které hrob či památník pochází. Na výběr jsou zde napoleonské války, prusko-rakouská válka, první a druhá světová válka a jiné.

Vyhledávat však nemusíte jen podle geografické polohy, ale i za pomoci osobních údajů. Potom však musíte zadat jméno padlého a pro upřesnění jeho vojenskou hodnost, armádu, ve které sloužil, státní příslušnost, národnost, datum a místo narození společně s datem a místem úmrtí.

Vyhledávač vám vygeneruje GPS souřadnice daného místa, zobrazí je na mapě a uvede kontakt na osobu přímo pověřenou správou daného válečného hrobu. Na Opavsku se podle databáze nachází téměř pět set válečných hrobů, pietních míst a památníků padlých vojáků.

Proč tato on-line evidence vznikla, přibližuje tisková mluvčí Ministerstva obrany Jana Zechmeistrová: „Evidence obsahuje 283 008 jmen a některá se v evidenci vyskytují několikrát, protože někteří padlí jsou připomenuti na několika pietních místech. Pokud by se měla vést papírová kartotéka, její udržování a aktualizace by byly značně náročné jak časově, tak personálně.

Proto bylo na počátku roku 2007 přistoupeno k vytvoření on-line evidenci."

Od prosince roku 2009 pak mohou do evidence hrobů nahlížet všichni internetoví uživatelé. Ti se mohou aktivně podílet na doplňování evidence a zpřesňování jejích údajů. Ministerstvo obrany přitom spolupracuje také s různými spolky, jako je například Spolek pro vojenská pietní místa.

„Ohlasy jsou kladné a uživatelé oceňují především možnost zobrazovat válečné hroby na mapovém podkladu. Obdobným způsobem jako seznam válečných hrobů v ČR je řešena i evidence českých válečných hrobů v zahraničí. V tomto roce byla rozšířena i o evidenci padlých. Ta zatím obsahuje pouze 1 550 záznamů a je průběžně doplňována", dodává Zechmeistrová.

David Beinhauer