Soutěž má bienální formu a naposledy se uskutečnila v roce 2008. Statutární město Opava ji podpořilo částkou 700 000 korun a osobní záštitou primátora Zbyňka Stanjury.

Členové přípravného výboru letošního ročníku Tomáš Thon, Jiří Čech a Věra Slámová se obrátili na významné varhaníky a všechny, kterým není osud této prestižní soutěže lhostejný, otevřeným dopisem.

„Tento krok zapříčiní ukončení 32leté tradice budování prestižní a renomované varhanní interpretační soutěže. Ta si vydobyla své místo v síti evropských interpretačních soutěží a zařadila město Opavu mezi respektovaná místa, kde se daří udržovat vysokou kvalitu hudebních uměleckých produkcí a především také výchovu mladé umělecké generace,“ upozorňují autoři dopisu.

Současně uvádějí, že tato významná kulturní událost je vzhledem k tradici i možnostem opavského kulturního života finančně nenáročná rozpočtová položka s velkým evropským kulturním potenciálem, který přesahuje hranice města i republiky.

Vyslyšen nebyl ani jejich pokus o záchranu formou redukce soutěže. Soutěž vysoce hodnotila profesorka Věra Heřmanová v renomovaných Hudebních rozhledech.

„Opavané jsou na „svou“ soutěž zvyklí. Opava se tak pozvolna stala významným varhanním centrem. Jediným, které v naší zemi může směle konkurovat tradičním varhanním stálicím, to je Praze a Olomouci,“ uvedla mimo jiné tato hudební odbornice.

S jejím názorem souhlasí i špičkový varhaník a pedagog AMU Jaroslav Tůma. „Dokázala přilákat zahraniční soutěžící, čemuž jsem původně moc nevěřil. Její prestiž ostatně dokazují stále vysoké počty soutěžících na neklesající úrovni,“ konstatuje Jaroslav Tůma.

Zděšením se netají ani významný slovenský varhaník a hudební pedagog Ferdinand Klinda. „Prekvapuje ma, že funkcionári mesta s takou významnou kultúrnou tradíciou, ako je Opava, zaujali nepriaznivý postoj k akcii, ktorá je už mnoho desaťročí ozdobou Vášho mesta a jeho tradície organovej kultúry.

Za ten čas sa stala etablovanou, svetoznámou a reprezentatívnou událosťou v rámci celej českej kultúry. Som presvedčený, že medzinárodná hudobná verejnosť s veľkou nevôľou bude aj v tlači komentovať toto nešťastné rozhodnutie.

Vedenie mesta si neuvedomuje, že rušením tradície škodí Opave ako severomoravskému kultúrnemu centru a zapisuje sa do dejín mesta negatívnymi činmi,“ uvádí Klinda ve svém stanovisku.

Co k takovému drastickému rozhodnutí vedlo vrcholné opavské představitele, se do úterní uzávěrky zjistit nepodařilo. Jejich vysvětlení a další informace přineseme v Opavském a hlučínském Regionu v úterý 19. ledna.

Jitka Hrušková

Otevřený dopis: Stanovisko ke zrušení Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena

Varhaníkům a všem, komu není lhostejný osud varhanní soutěže v Opavě

Dne 23. 12. 2009 sdělil Mgr. Petr Rotrekl – dramaturg kulturních akcí Magistrátu města Opavy členům přípravného výboru XVII. ročníku Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena informaci, že vedení města nepočítá s uspořádáním dalšího ročníku soutěže v roce 2010, jejíž program je připraven k vyhlášení.

Tento krok zapříčiní ukončení 32leté tradice budování prestižní a renomované varhanní interpretační soutěže. Ta si vydobyla své místo v síti evropských interpretačních soutěží a zařadila město Opavu, jak o tom svědčí mnohé návštěvy významných uměleckých i pedagogických osobností z celé Evropy, mezi respektovaná místa, kde se daří udržovat vysokou kvalitu hudebních uměleckých produkcí a především také výchovu mladé umělecké generace.

Přitom soutěž vznikla v Opavě v minulém režimu a své současné úrovně dosáhla také díky odbornému úsilí přípravného výboru. Opava poskytovala a rozvíjela mimořádně vhodné podmínky pro pořádání aktivit týkajících se varhanního umění.

S tradicí od roku 1968 zde byl varhanní cyklus koncertů, od roku 1978 varhanní soutěž, od roku 2001 Mezinárodní varhanní festival barokní hudby a vznikla Církevní střední varhanická škola, dnes Církevní konzervatoř Opava.

Byly postaveny nové varhany univerzálního typu v Knihovně Petra Bezruče (1978), v chrámu sv. Ducha zhotoveny varhany barokního typu (2000), v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie byly rekonstruovány varhany symfonického typu a na konzervatoři jsou k dispozici cvičné varhany – ideální zázemí pro soutěžící.

Magistrát města Opavy, nyní pod vedením primátora Ing. Zbyňka Stanjury (ODS), postupně zrušil varhanní koncertní cyklus (po roce 2000), svým postojem zapříčinil zastavení varhanního festivalu barokní hudby (2007) a nyní ruší renomovanou a tradiční varhanní soutěž (2010).

Přitom významná kulturní událost je vzhledem k tradici i možnostem opavského kulturního života finančně nenáročná rozpočtová položka s velkým evropským kulturním potenciálem, který přesahuje hranice města i ČR.

Nebyl vyslyšen ani pokus o záchranu formou redukce soutěže. V konečném důsledku to vede k další devalvaci kulturního života ve městě. Vyjadřujeme nad zrušením varhanní soutěže nejen lítost, ale i zásadní nesouhlas.

Jsme přesvědčeni, že se jedná o neodpovědný a pouze materialistický přístup vedení města, které od roku 1978 každé 2 roky soutěž s dlouhodobou tradicí pořádalo. Uvítáme veškeré aktivity, které povedou k přehodnocení rozhodnutí a k zachování soutěže a její úrovně.

Stránky pořadatele – Statutárního města Opavy jsou: www.opava-city.cz.

V Opavě 4. 1. 2010, MgA. Tomáš Thon – koncertní varhaník, vydavatel varhanní literatury, pedagog Církevní konzervatoře v Opavě, odborný poradce soutěže od roku 1989,PhDr. Jiří Čech – pedagog Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia Ostrava, Ostravské univerzity, odborný poradce soutěže od roku 1978,Věra Slámová – manažer pořadatelského týmu soutěže od roku 1978

Názory zde zveřejněné nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Ta si vyhrazuje právo krátit či odmítnout příliš dlouhé příspěvky.