Týká se hlavně Opavska a Novojičínska, pozor si ale musí dát každý včelař v MS kraji. Ochranným pásmem vymezeným v okruhu minimálně 3 km kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, stanovila veterinární správa tato katastrální území: Bravinné, Gručovice, Leskovec u Vítkova, Lukavec u Bílovce, Skřipov, Stará Ves u Bílovce, Bílovec Dolní předměstí, Bílovec Horní předměstí, Radotín u Bílovce a Slatina u Bílovce.

V tomto ochranném pásmu se zakazuje přemisťování včel a včelstev ze stanoveného ochranného pásma. Přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli nebo vzorku včel ošetřujících plod na původce moru včelího plodu. Tato laboratorní vyšetření musí být provedena ve Státním veterinárním ústavu Praha, Jihlava nebo Olomouc a nesmí být starší čtyři měsíců před předpokládaným termínem přemístění.

Jiří Hruška (vlevo) při dekorování v GP Memorial M. Krupsia a Václav Humplík v Poháru národů CSIO
Opavským jezdcům se víkend vydařil. Další závody v Kateřinkách

Veterinární správa také všem chovatelům včel v ochranném pásmu nařizuje provést odběr vzorků včelí měli nebo vzorků včel ošetřujících plod ze všech včelstev na všech stanovištích umístěných ve stanoveném ochranném pásmu a zajistit jejich laboratorní vyšetření ve státním veterinárním ústavu, pokud toto vyšetření nebylo provedeno ve státním veterinárním stavu v posledních 4 měsících před účinností tohoto nařízení. Každý směsný vzorek je tvořen z nejvýše 10 úlů na stanovišti včelstev. Vzorky musí být předány k laboratornímu vyšetření nejpozději do 14. června 2024.

Oprava silnice, ilustrační foto.
U Straníku se opravuje silnice, jak to bude s autobusy

Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se také nařídilo, aby provedli i druhý odběr vzorků včelí měli, ten přijde na řadu 1. ledna 2025 a potrvá do 15. února 2025. Nesplněním se včelaři vystavují hrozbě pokuty 100 tisíc Kč (v případě firem 2 miliony Kč).

Informace veterinární správy jsou vyvěšeny na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřadech, kterých se to týká.