Z pohledu obyvatel města bude nejzajímavější asi ten, který se týká změny obecně závazné vyhlášky z roku 2004. Zastupitelé by měli rozhodnout o novém nastavení místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a dalších záležitostí okolo komunálních odpadů.

Ještě předtím si ale zastupitelé promluví na téma majetkových záležitostí města, prodeje pozemků pro potřeby tzv. severního obchvatu města nebo o zrušení předkupního práva na nedávno odprodané domy rodině Kolkových na Dolním náměstí.

Zastupitelstvo bude také hodnotit činnost svých výborů nebo odpovídat na dotazy svých členů z minulého jednání. Připomínáme ještě, že jednání zastupitelstva jsou veřejně přístupná.