Konkrétně se jedná o parkoviště před budovou Zdravotního střediska a Pošty. Redakci o tom informovala Olga Štěpánová z Obecního úřadu ve Velkých Heralticích.

Tento projekt byl podle jejích slov podpořen z fondů Evropské unie v rámci programu ROP NUTS II Moravskoslezsko a bude realizován pravděpodobně od července tohoto roku. „Čekáme na schválení žádosti o dotaci na vybavení kuchyně včetně spotřebičů a inventáře, společenské místnosti a knihovny v Kulturním domě v Malých Heralticích a zřízení dětského hřiště u Kulturního domu v Malých Heralticích.

Dále na schválení žádosti o dotaci na opravu lesních cest v obecních lesích,“ vyjmenovala Štěpánová s tím, že žádosti o dotaci byly podány na podzim loňského roku na Státní zemědělský a intervenční fond.

Jak dále zmínila, v průběhu ledna zpracovali další 4 žádosti o dotaci. „Do krajského programu obnovy venkova jsme připravili za obec projekt výměny oken v základní škole a další projekt na rozšíření a dovybavení dětského hřiště v parčíku nad Mateřskou školou ve Velkých Heralticích opět prostřednictvím mikroregionu,“ podotkla Olga Štěpánová.