Vytvoření jedné příspěvkové organizace je krok k privatizaci. Tak hovoří někteří primáři opavské nemocnice a lidé z jejího vedení, když hodnotí záměr kraje sloučit osm krajských nemocnic pod příspěvkovou organizaci. Důvodem k jejímu vytvoření jsou podle krajských úředníků neúnosné dluhy nemocnic.

Příspěvková organizace by měla vzniknout k 1. červenci letošního roku, vedení opavské nemocnice ale doufá, že se věci ještě dají zastavit. Ředitel Milan Cvek má na hospodaření opavské nemocnice jiný názor než zřizovatel, tedy kraj.

„Hejtman tvrdí, že máme 34 milionů dluhů. Ale my jsme za minulý rok šest milionů vydělali a ještě jsme je danili. Jinými slovy: opavská nemocnice dluh de facto nemá, je to vykonstruovaný argument,“ uvádí ředitel a rozpor zdůvodňuje účetními hrátkami.

On a někteří primáři se velmi nedůvěřivě staví k auditu, který v nemocnicích nedávno proběhl a který hovoří o jejich neúnosném zadlužení. Podle serveru Aktuálně.cz neveřejná část této analýzy ukazuje čísla, která o takovém dluhu nesvědčí.

„Experti v ní předpověděli na rok 2010 ztrátu 95 milionů. Tato částka není pro 8 nemocnic v krizovém roce výjimečná. Navíc ji vyrobily pouze nemocnice v Novém Jičíně a Karviné–Ráji, naopak Krnov, Opava, Frýdek-Místek a Třinec měly i loni kladný hospodářský výsledek,“ píše mimo jiné server v článku nazvaném Hejtman Palas zavelel k privatizaci nemocnic.

Opavští primáři poukazují dále na to, že příspěvková organizace, která je ve hře, bude velký a těžko řiditelný moloch s čtyřmi tisícovkami lůžek.

A co by to znamenalo konkrétně pro Opavany? „Ztrátu padesáti lůžek a dvou oborů: ortopedie a kožního,“ uvádí základní zápor ředitel Cvek. On i jeho spolupracovníci se dále obávají možného pronájmu lukrativních činností, jako je například dialýza, a v konečném důsledku i tunelování.

„Jako příklad slouží nemocnice v Bruntále. Zůstaly tam prázdné nebo z poloviny využité sály,“ říká ředitel a na obranu opavské nemocnice dále dodává: „Nelíbí se mi, že se redukují lůžka tam, kde je jich už téměř nedostatek. Nelíbí se mi ani rušení dvou oddělení. Vždyť kvůli ortopedii se schválně stavěly nové chirurgické sály. Kde budou ošetřeni pacienti s úrazy?“

K němu se přidává také primář ušního, nosního a krčního oddělení Richard Lenert, který tvrdí, že na ortopedii pracuje zkušený a erudovaný tým lékařů, jejichž průměrný věk je 38 let. Ortopedické oddělení je podle jeho slov na vysoké úrovni.

Lékaři brání také kožní oddělení. Když se v Opavě zruší, zůstane jen v Ostravě, protože žádná jiná krajská nemocnice ho nemá. Lékaři se zájmem o tento obor tak budou mít jen velmi omezenou možnost vzdělávání.

O osudu nemocnic, zvláště opavské a vítkovské, panuje v našem regionu velká nervozita mezi odborníky i laickou veřejností. Zítra se tímto žhavým tématem budou zabývat krajští zastupitelé.

Vyjádření hejtmana Jaroslava Palase

„Slezská nemocnice v Opavě, podobně jako jiné krajské nemocnice, jsou ve ztrátě. Konkrétně v případě opavské nemocnice se jedná za rok 2010 o ztrátu ve výši 34,203 mil. Kč po odečtení tzv. nekrytého fondu reprodukce majetku. Je proto nezbytné provést konkrétní kroky k ozdravení této nemocnice, resp. celé sítě krajských nemocnic.

Je potřebné, aby rozhodovací kroky byly činěny jednotně a aby mezi krajskými nemocnicemi neprobíhal konkurenční boj. Musí mezi sebou spolupracovat např. v oblasti společných nákupů léků a zdravotnického materiálu, energií, společně vytvářet tlak na dodavatele a takto generované úspory využít ve prospěch zkvalitnění zdravotních služeb pro občany naše kraje.

K omezení péče pro občany Opavska v žádném případě nedojde, ba naopak, budou zkráceny čekací lhůty na některé zákroky. Pokud neprovedeme zásadní kroky navrhované zastupitelstvu kraje, dojde k předlužení nemocnic, nevyjímaje nemocnice v Opavě, které by mohlo v některých případech mít negativní dopad do struktury poskytované péče pro občany Moravskoslezského kraje.“

Lidé se zlobí na kraj. Kvůli nemocnici

Informace o záměru Moravskoslezského kraje sebrat Slezské nemocnici v Opavě lůžka a ortopedické i kožní oddělení mnohé Opavany rozzlobila. Lidé o opavské nemocnici hodně mluví, někteří své názory napsali náš web. Vybrali jsme ty z nich, které lze publikovat.

>> Je vidět, že představitelé kraje potřebují nějaká teplá místečka, tak vymyslí zbytečný úřad, který zaměstná stovku lidí a bude vlastně dělat to, co dělají současné nemocnice. Ono je třeba taky trochu profitovat na farmaceutickém lobby, že pánové?

>> Společnost, která prováděla audity v nemocnicích, vznikla pouhé tři dny před začátkem auditu. Je to normální? Copak je to všem jedno? Oni si asi myslí, že jsme všichni úplně hloupí a neznalí věci.

>> Myslím, že je nutné medializovat to na vyšší úrovni, jako je televize a celostátní tisk, jinak se nic nezmění…

>> Jak někoho může napadnout stěhovat ortopedii z velkého města do malého? Myslíte, že by si Ostraváci představili stěhování nemocničních oddělení do menší Opavy s tím, že by se do té Opavy zajížděli léčit? Asi by řekli, že se máme jít léčit. Čím to skončí? Podívejte se, jak dopadl Vítkov, který pro špatnou dostupnost nejvíc potřeboval zachovat nemocnici. Copak necháte Opavu úplně vykrvácet? V předvolebních kampaních regionální politici slibovali blaho lidí. Je snad blahem Opavanů dojíždět ne na Olomouckou ulici v Opavě, ale do třicet kilometrů vzdáleného Krnova? Zpropadený kraj!

Co na to vedení Moravskoslezkého kraje?

Redakce oslovila hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase (ČSSD) a prostřednictvím tiskové mluvčí Šárky Vlčkové ho požádala o vyjádření. Zde je.

„Vzhledem k tomu, že občané Moravskoslezského kraje detailně nevidí do hospodaření krajských nemocnic, nemohou situaci řádně hodnotit a chápeme jejich obavy. Do doby projednání v orgánech kraje a vedení krajských nemocnic nebudeme na tyto dotazy odpovídat,“ sdělila v pondělí Šárka Vlčková.