Všechno začalo na akci, které se zúčastnil místostarosta Libor Pospiech. „V té době jsem žádné příznaky nákazy nevykazoval. Cítil jsem se jen unavený a přetažený, ale kdo z nás v této době přetažený není,“ řekl Deníku místostarosta. Po několika dnech se přidala zvýšená teplota a proto se pro jistotu i s rodinou podrobil testu, který byl pozitivní jak u něj, tak u jeho manželky a jednoho ze synů. Manželka ani syn přitom žádnými zdravotními problémy netrpěli.

„Rád bych se za tuto nepříjemnou situaci omluvil všem, kterým jsem způsobil jakoukoli újmu. Za danou situaci se odpovědnosti nezbavuji. Od prvního okamžiku, kdy jsem se pozitivní výsledek testu dozvěděl, jsem nikomu nic nezatajoval,“ ujistil Libor Pospiech své spoluobčany.

Obecní úřad byl s okamžitou platností až do odvolání uzavřený a všichni zaměstnanci, kteří s místostarostou přišli do styku, nastoupili karanténu. V ní tráví současné dny i starosta Alfons Pospiech a čeká na výsledek svého testu.

„Věřím, že bude negativní a se mnou v to určitě věří i další občané, které testy teprve čekají. Všem chci znovu připomenout, že všichni máme svou odpovědnost za zdraví své i svých blízkých,“ konstatuje starosta. Naléhavě místní občany žádá o ohleduplnost ve smyslu dodržování všech hygienických doporučení a vyhýbání se shromážděním s větším počtem lidí. „V tomto směru apeluji také na naše starší spoluobčany – návštěvy bohoslužeb pokud možno omezte. Pokud to není možné, chraňte se během bohoslužeb rouškami a bezpečnými rozestupy. Věřím, že současnou nepříznivou situaci společnými silami zvládneme,“ dodává Alfons Pospiech.