Uplynulý rok se ve Velkých Hošticích nesl také ve znamení příprav investičních akcí na rok letošní. Vedení jedné z nejstarších obcí na Hlučínsku šetřilo a připravovalo se na skutečnost, kdyby nevyšly žádosti o dotace. To vedlo k historickému obecnímu rozpočtu.

„Minulý rok jsme skončili s přebytkem pětatřiceti milionů korun, takže letošní rozpočet máme nastaven na dvaasedmdesát milionů korun, to nepamatuji, že bychom někdy měli. Je to ale i díky tomu, že jsme loni nerealizovali žádnou obrovskou investiční akci, takže se peníze podařilo našetřit na akce další,“ přibližuje velkohoštický starosta Alfons Pospiech.

Jednou z významných investic bude pořízení nové elektroinstalace v místní základní škole, protože ta původní je stará více než šedesát let a již technicky nevyhovuje. Součástí projektu bude nejen výměna osvětlení a vybudování celé samotné elektroinstalace, ale také se současně provedou rozvody pro chystané venkovní žaluzie a pro nový školní rozhlas.

„Výběrové řízení na zhotovitele bychom chtěli vypsat v nejbližších dnech. Rádi bychom, aby bylo vše hotovo za tři měsíce, doufáme tedy, že akci stihneme za červen, červenec a srpen. Jde o akci za třináct až patnáct milionů korun, budeme si podávat žádost o dotaci na Ministerstvo životního prostředí,“ upřesňuje starosta.

Na řadu přijdou i opravy cest, nový asfalt dostane například ulice Na Pile, kde má obec rovněž zažádáno o dotaci, tentokrát na Ministerstvu pro místní rozvoj. Nový bude i venkovní bezdrátový rozhlas, který nahradí původní, již zastaralý.

„Rádi bychom zakoupili asi za milion korun i nové komunální vozidlo pro potřeby obce, neboť to stávající již dosluhuje. A také chceme pořídit nové vybavení, a sice židle, stoly, nástěnky, přemístitelné vitríny do zámecké klubovny důchodců, ale budou se využívat i k různým společenským akcím. Jde o investici za přibližně půl milionu korun, tady budeme žádat o pomoc MAS Hlučínsko,“ dodává Alfons Pospiech.

close Obecní úřad ve Velkých Hošticích. Únor 2022. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in Obecní úřad ve Velkých Hošticích. Únor 2022.

Loni se investovalo ve škole i školce

Velkohoštická mateřská škola se původně měla v minulém roce 2021 dočkat nové vzduchotechniky. Nakonec ale bylo od této akce upuštěno, a to vzhledem k náročným stavebním úpravám, které by byly zapotřebí. „Klima ve školce jsme ale vylepšili alespoň tím, že jsme pořídili z jižní strany venkovní žaluzie. Jejich instalaci pak, pokud se vše podaří, letos chystáme i na základní škole,“ prozrazuje starosta Velkých Hoštic Alfons Pospiech. Na základní škole se již v roce 2020 provedla rekonstrukce kotelny, koncem roku 2021 byla dokončena modernizace dvou učeben. Nové vybavení mají tamní dílny a vybudovala se i nová IT učebna, obě akce byly realizovány za dotační podpory.

close Kostel sv. Jana Křtitele ve Velkých Hošticích. Únor 2022. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in Kostel sv. Jana Křtitele ve Velkých Hošticích. Únor 2022.

Velké Hoštice letos slaví 800 let od svého založení

Přesně 800 let v tomto roce uplyne od první písemné zmínky o Velkých Hošticích. Není proto divu, že v obci už se chystají velkolepé oslavy. Starosta Alfons Pospiech doufá, že už bude situace kolem covidu lepší a vše se bude moci uskutečnit. Bohatý program pro děti i dospělé už se pečlivě připravuje na víkend od 24. do 26. června, v tomto období se tradičně ve Velkých Hošticích slaví i odpust. Chybět by neměly atrakce pro děti ani zajímavá hudební vystoupení.

„Akci uspořádáme v areálu zámku a jeho okolí. V rozpočtu máme zatím vyčleněn milion korun, o dotaci jsme si v rámci vypsaného dotačního programu požádali na krajském úřadě, a to o 300 tisíc korun,“ říká Alfons Pospiech.

Velké Hoštice
První písemná zmínka:
1228
Počet obyvatel: 1863
Významné osobnosti:
Ferenz Albert– akademický malíř a restaurátor
René Nebesky-Wojkowitz – etnolog a tibetolog
Zajímavosti: V pozdně barokním slohu se ve Velkých Hošticích nachází zámek s bohatým rokokovým dekorem. Vlastní zámek je barokní budova, dnes ve tvaru písmene T. Přibližně v polovině devatenáctého století prodělal zámek zásadní přestavbu, která mu dala současnou klasicistní podobu. Zámek náleží k jedněm z mála památkových objektů na Opavsku zařazených ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. Zámek se nachází uprostřed parku o rozloze 2,9 ha. V zámku je restaurace, vinárna, archeologická výstava a v zadním traktu zámku jsou byty – dům s pečovatelskou službou. Tím je zámek přístupný.