Ti totiž spolu s prvními písmenky vstřebávali i první informace o „Ostrovu svobody", tehdy pod čestným názvem školy: Základní škola československo-kubánského přátelství.

„Fidel Castro stál na nejvyšším piedestalu. Předčil i samotného Fučíka a heslo Ruce pryč od Kuby viselo téměř ve všech třídách. Učili jsme se kubánskou hymnu, pravidelně a povinně navštěvovali výstavku o hrdinném boji kubánského lidu v nedalekém zámku, obdivovali jsme útok ze Zátoky sviní a pravidelně přijímali návštěvy z kubánského velvyslanectví," líčí jedna z pamětnic Renata Pospiechová.

Pak také vzpomíná na to, jak do školy čas od času přijížděly delegace kubánských soudruhů z velvyslanectví, což kromě života ve škole zpestřilo život celé vsi.

„Někteří kubánští soudruzi byli skoro černoši. Vítali jsme je chlebem a solí a mávali vlaječkami a volali Viva la Cuba socialista! Jednou jsem dokonce měla tu čest zpívat sólově této delegaci kubánskou revoluční píseň Pepita Pepita ve španělském originále," vzpomíná Pospiechová na dobu před padesáti lety.

.

Na stavbě se podíleli v rámci brigády žáci, řemeslníci i učitelé. Celkové náklady na výstavbu školy bez vnitřního zařízení činily tři a půl milionu. foto: archiv školy

Pamětnice: Zůstala jen pachuť z toho, jak nás blbli

Socialistická Kuba byla s životem velkohoštické školy úzce spjatá a v rámci boje spřátelené země proti imperialistům bylo žákům opakováno, že socialismus kapitalistický systém překoná.

„Všichni jsme věděli, že hrdinný kubánský lid se statečně brání americkým jestřábům, ale byli jsme si jistí, že chrabří revolucionáři nakonec navzdory embargu i přechodným hospodářským potížím zvítězí, protože budují mír a socialismus," líčí atmosféru na základní škole ve Velkých Hošticích Renata Pospiechová.

Jak vzpomíná, myšlenka na zaštítění školy pod myšlenkou česko-kubánského přátelství měla základ v osobě tehdejšího ředitele školy, který byl aktivním propagátorem kubánské socialistické cesty.

„Ostatně byl to on, kdo nám v hodinách občanské výchovy tvrdil, že ještě naše generace bude žít v komunismu. Aby nám toto očekávané štěstí spojené s blahobytem všech, zejména pak dělnické třídy, názorně přiblížil, řekl, že to už nebudou existovat peníze a v obchodě si každý vezmeme, co budeme potřebovat.

Už jsem si v duchu představovala svůj „nákup" v knihkupectví a můj soused v lavici, propadlík Jan se zasnil a řekl: To v trafice nezbude jediná cigareta," popisuje Pospiechová.

Iluze se ale časem rozplynuly a pro Renatu Pospiechovou zůstalo z doby před padesáti lety jediné pozitivum tehdejší výuky. „Znám základy španělštiny, která se u nás tehdy nepovinně vyučovala," uzavírá absolventka hoštické školy.

.

Nová školní budova byla slavnostně otevřena 2. června 1963. foto: archiv školy

Kubánský velvyslanec posvětil novou školní budovu

Se zástupci Kuby je spjato i otevření nové školní budovy ve Velkých Hošticích, tedy té, ve které škola sídlí dodnes. Jak stavba a následné zahájení výuky v nových prostorách probíhalo, podrobně líčí školní kronika.

První zmínka o nové budově pochází ze září roku 1962. „Celý letošní školní rok byl ve znamení dokončovacích prací na nové školní budově a přípravách na její slavnostní otevření. Všichni žáci na 2. stupni se podíleli svou prací na stavbě této krásné budovy. I učitelé pracovali dle svých sil a schopností.

Zvláštní zásluhu na výstavbě školy má učitel Josef Petržela. Zvláštní pochvalu však zaslouží natěrač Josef Adamec z Malých Hoštic, který zdarma odpracoval na škole 320 hodin," píše se mimo jiné v kronice.

Práce vygradovaly v roce 1963, kdy v neděli 2. června došlo k slavnostnímu otevření školy. Nechyběli ani funkcionáři z Kuby. „Největší radost nám způsobil svou účastí velvyslanec Kubánské republiky v Praze Armando Florez Ibarra s Isabellou Allende, ředitelkou kubánské tiskové agentury, Téofil Acosta, muž černé pleti a náměstek ministra školství a kultury Václav Křístek," ošetřuje otevření školy kronika.

Událost sledovalo padesát čestných hostů ze slavnostní tribuny. Spolu se zasloužilými pracovníky byli svědky toho, jak za zvuku kubánské a československé státní hymny, provázené dělovými salvami, míří k nebi obě státní vlajky.

Tehdejší ministerský náměstek Václav Křístek se ujal následně slova a řediteli školy předal dekret tohoto znění: „Ministerstvo školství a kultury propůjčuje základní devítileté škole ve Velkých Hošticích čestný název Základní devítiletá škola česko-slovensko-kubánského přátelství ve Velkých Hošticích."

Pak už nejvzácnější host, kubánský velvyslanec, odhaluje štít školy, ředitel obdrží klíč od budovy a náměstek Křístek slavnostně stříhá pásku.

Iniciativa přetrvala dodnes

I když v mírně pozměněné podobě, iniciativa kolem česko-kubánských vztahů přežila dodnes. Pod názvem Společnost česko-kubánského přátelství navazuje na dobové komunistické iniciativy, spolupracuje zejména s levicovými organizacemi a jako svůj cíl označuje rozvíjení přátelství a solidaritu s kubánským lidem a napomáhání šíření objektivních informací o dění na Kubě a jejím mezinárodním postavení.

V dnešní době sdružení spolupracuje s kubánským velvyslanectvím, organizuje kulturní a polické akce, ve své režii má také čtvrtletník Venceremos, který popisuje aktuální dění na Kubě.