Právě tuto školu Německý řád vlastní. Z technicky velmi špatného objektu vybudoval po celkové rekonstrukci velmi pěknou konzervatoř.

Proč jste zvolil právě návštěvu Církevní konzervatoře v Opavě?

Zahájení nového školního roku na této škole jsem se zúčastnil s velkou radostí. Je zároveň oslavou jejího desátého výročí založení a ukončením její celkové rekonstrukce. Zbývá nám už jen dokončit úpravu zahrady. Kromě školního roku byl zahájen také provoz domova mládeže. Mám radost, že náš řád může nabídnout školu, ojedinělou i v rámci celé republiky.

Kromě opavské konzervatoře má Německý řád ještě Církevní gymnázium v Olomouci.

To provozujeme druhým rokem a přál bych si, aby se i tato škola a region v budoucnu rozvíjely. Výuka je stejná jako v jiných gymnáziích, ale osnovy jsou rozšířeny o liturgii a církevní náhledy. Církev chce pokračovat ve vzdělávání a výchově nové generace a náš řád se zapojuje.

Opavská konzervatoř vzdělává hudební umělce. Máte k umění bližší vztah?

Považuji ho za nedílnou součást života. Nejsem sice hudebník, ale vážnou hudbu obdivuji podobně jako sochařství a další kulturní obory. Podobně jako k umění mám úzký vztah také ke sportu a hlavně k horské turistice nebo k lyžování.

Mářád kromě Opavy a Olomouce v kraji ještě další aktivity?

Jistě. Na Bruntálsku pečujeme o nemocné a nemohoucí lidi. Taková činnost je pro nás obvyklá ve všech provinciích, za všechny vzpomenu například Itálii nebo Německo. Rádi bychom ji přenesli také do České republiky.

V Opavě máte ještě další majetek?

Ne, pouze objekt Církevní konzervatoře a kláštera. Historicky řád v Opavě měl i další majetek, ale už o něj přišel.

S žádostí o restituci jste se koncem března obrátil otevřeným dopisem na premiéra Mirka Topolánka. Co vám odpověděl?

Ano, napsal jsem panu premiérovi o nárocích Německého řádu, protože se cítím být povinován obnovit jeho tradice. V odpovědi, kterou jsem už obdržel, mi premiér sdělil, že jednání k tématu dosud není ukončeno a bude pokračovat.

Když se vrátíme do historie, tak řád německých rytířů, kterého je Německý řád nástupcem, byl hitlerovským Německem zakázán roku 1938 v Rakousku a další rok v Československu.

Byl zakázán i jinde. Majetek řádu byl Němci konfiskován a předáván různým německým subjektům. Rakousko nebo Slovinsko nám ho už vrátilo, ale v Česku je proces stále otevřen. Přesto věřím, že dojde k pozitivnímu řešení.

V období druhé světové války byli postižení i členové řádu.

Němci persekuovali celou řadu příslušníků řádu a velmistr Robert Schalzky byl po celou válku internován na odlehlém místě na Bruntálsku. Většina kněží a sester byla vyslýchána gestapem a vězněna v koncentračních táborech i na Mírově. Heribert Kluger z Bruntálu zahynul v koncentračním táboře v Dachau, kde byl tři roky vězněn i Walter Horný z Opavy. Řádová sestra Irmgrad zahynula v plynové komoře v Osvětimi, Stanislav Dostál působil jako partyzán v Jugoslávii a poté přešel do francouzských legií. Dvanáct členů řádu se v r. 1944 účastnilo bombového atentátu na Hitlera a po nezdaru byli popraveni.

Po válce to pro řád moc lepší nebylo.

Nebylo. Řád byl dál v nemilosti, sestry musely opustit místa, na kterých působily, a majetek byl zkonfiskován. Nakonec byl sice z konfiskace vyloučen, ale stát ho řádu dosud nevrátil. Spory se státem o hrady Bouzov, Sovinec, zámek Bruntál, lázně Karlova Studánka, patnáct tisíc hektarů lesa a o další majetek na severní Moravě se táhnou už dlouhá léta.

Jak Německý řád naloží s majetkem, pokud se domůže jeho vrácení?

Každopádně chceme pokračovat v další činnosti v oblastech výuky, kultury a náboženství. Konkrétní rozhodnutí o přesnějších plánech však dosud nepadlo.

V Opavě jste poprvé?

Ne, město znám už z několika návštěv. Nejsem v něm poprvé a rozhodně ani naposled.

Kdo je velmistr Bruno Platter?
Narodil se roce 1944 v jižním Tyrolsku a má italskou národnost. Vystudoval teologii v Insbrucku a do Německého řádu vstoupil roku 1964. Nejdříve působil jako pedagog v noviciátu a zajišťoval výchovu mladých noviců. V sedmdesátých letech byl jmenován ekonomem Jihotyrolské provincie a v této funkci se soustředil především na stavební rekonstrukce historických objektů v majetku řádu. Pětašedesátým velmistrem Německého řádu byl zvolen 26. srpna 2000 a jako vrchní generální představitel řádu je podřízen přímo papeži.

Jaké jsou novodobé dějiny Německého řádu

V období první republiky vyvíjel řád německých rytířů na území Československé republiky rozsáhlou humanitární, zdravotní a sociální činnost. Ve správě měl pět nemocnic, lázně Karlova Studánka, dva domovy důchodců, sedm škol a tři mateřské školy.

V duchovní oblasti se staral o jedenáct farností a osmnáct kostelů. Velmistr Robert Schalzky byl v období první republiky poslancem Československého parlamentu za stranu křesťansko- sociální a přispěl k formování sociálních zákonů. V době sudetské krize byl politickým protivníkem Henleina.

Na Opavsku poskytl řád v třicátých letech státu bezúročnou půjčku 15 milionů korun na výstavbu pevnostních opevnění kolem Opavy, kterou nežádal vrátit. Československé armádě dal bezúplatně k dispozici řádové hájenky v pohraničí a zámek v Hrabyni.

Řád byl v nemilosti Německa i Československa

Dne 22. 10. 1938 byl řád německých rytířů výnosem hitlerovského Německa zrušen a likvidace byla výnosem komisaře potvrzena v únoru 1939. Po skončení války se řád, jehož velmistr sídlil až do roku 1939 v Bruntále, domáhal na Československém státu vrácení majetku.

Usnesením Okresního lidového soudu v Bruntále, potvrzeným Zemským národním výborem v Ostravě, byla národní správa v květnu 1945 poznamenána do pozemkových knih. Za řád byl ustanoven P. Antonín Vysloužil a provincionálem byl ustanoven P. Stanislav Dostál. Oba byli později zavražděni státní policií.

V roce 1945 však převážil názor, že řád je třeba považovat za zrádcovskou organizaci, a proto je nutno jeho majetek konfiskovat. Hlavním argumentem bylo subjektivní zkreslené hodnocení celkové dějinné úlohy řádu, a ne zhodnocení jeho konkrétní činnosti během první republiky a za okupace. Na základě výměru Moravskoslezského zemského národního výboru z roku 1946 byly v Opavě a v Bruntále vydány konfiskační vyhlášky, které však nebyly pravomocné.

Řád se nyní soudí o svůj majetek

Církevní majetek byl nakonec z konfiskace vyloučen a Nejvyšší správní soud v roce 1948 stížnosti velmistra řádu vyhověl a zrušil převzetí majetku ministerstvem zemědělství. Tento verdikt potvrdil v roce 1994 i Obvodní soud v Praze, ale ministerstvo financí podalo dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně.

Ten roku 2000 rozsudek z formálních důvodů zrušil a věc vrátil k novému šetření Městskému soudu v Praze a ten o záležitosti dosud nerozhodl.V současné době podal Německý řád, který je pokračovatelem řádu německých rytířů, devatenáct určovacích a vydávacích žalob u okresních soudů na svůj majetek tak, jak to doporučuje rozsudek Nejvyššího soudu v Brně.

O pomoc byl požádán také premiér Topolánek

Velmistr Bruno Platter zaslal letos koncem března premiérovi Mirku Topolánkovi otevřený dopis. V něm ho žádá, aby řád nebyl z restitucí církevního majetku vynechán.

„Dovolím si na Vás, vážený pane předsedo vlády, apelovat v tom smyslu, aby nebyl Německý řád ve svých oprávněných nárocích z připravovaného restitučního zákona vyloučen a aby tak nedošlo ke spáchání další velké křivdy,“ napsal velmistr Platter.

Návrh zákona počítá s tím, že zaregistrované řády a kongregace římskokatolické církve budou moci požádat o vydání majetku, který je nyní ve vlastnictví státu. Budou ale muset doložit, že nemovitosti vlastnily v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990.

Řád přitom přišel o majetky už před druhou světovou válkou, kdy mu je zabavili nacisté a řád rozpustili. Po válce majetek zabral Československý stát. O majetek na severní Moravě se němečtí rytíři začali soudit znovu v 90. letech a dosud bezúspěšně. Německý řád chce, aby byly v zákonu jasně definovány majetkové křivdy, aby o majetek mohl žádat i ten, komu bylo ve vymezeném období znemožněno domáhat se vlastnického práva.

Řád pomáhal severní Moravě a Slezsku

Základní organizaci zdravotně postižených v Bruntále daroval v roce 1993 kopírovací stroj a nemocnici Šternberk věnoval roku 1995 obvazový materiál. Nadaci Pastor – Bonus pro sdružení Anti – Drug v Podlesí poskytl v letech 1994 a 1995 materiál k zajištění činnosti včetně dvou starších nákladních aut a Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež v Jindřichově u Krnova daroval nemocniční a kuchyňské vybavení.

Ve smlouvě o spolupráci s Rýmařovem a Regionálním muzeem v Bruntále se Německý řád zavázal pomoci při záchraně a obnově hradu Sovinec i bruntálského zámku a k těmto účelům poskytl finanční prostředky. Ovčárna od něj dostala v roce 1996 materiální vybavení a po povodni v roce 1997 poskytl řád materiální pomoc obci Troubky na Přerovsku a finanční pomoc opavskému magistrátu.