Institut veřejné služby byl v České republice obnoven po pěti letech. V roce 2012 byl zrušen rozhodnutím Ústavního soudu. Města a obce tak mohou znova využít možnosti zapojit do pracovního procesu klienty Úřadu práce, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi.

Zapojit občany bez práce do veřejné služby se rozhodla i Opava. „Přijali jsme nabídku úřadu práce, která přinese prospěch i občanům našeho města. Výkon veřejné služby je pro osoby v hmotné nouzi novým motivačním prostředkem, který navíc vypovídá o jejich snaze zvýšit svůj příjem vlastní prací,“ uvedl náměstek primátora Josef Stiborský důvody k opětovnému navázání spolupráce města s Úřadem práce.

Jeho klient, který dávky hmotné nouze pobírá má na výběr, zda se do veřejné služby zapojí či ne. V prvním případě si může finančně polepšit. V případě druhém mu budou dávky poníženy.

V současné době činí výměr dávky v hmotné nouzi 3 410 korun za měsíc. Tuto sumu si může daný klient zachovat pokud si ve veřejných službách odpracuje minimálně 20 hodin měsíčně. V případě, že by žádnou činnost nevykonával, sníží se mu výměr dávky na 2 200 korun.

Pokud klient odpracuje minimálně 30 hodin měsíčně, zvýší se mu výměr dávky o několik stovek na celkových 4 015 korun.

Přestože má veřejná služba řadu kritiků, kteří upozorňují na to, že její současná podoba může mít pro pracovníky nízký motivační dopad, v Opavě se v minulosti osvědčila. Díky ní mělo město možnost udržovat také těžko přístupná místa pro větší techniku.

„V první etapě se veřejná služba poměrně osvědčila právě na místech, která jsou obtížně přístupná pro techniku, například v prostorách mezi křovinami nebo při úpravě zeleně. S tímto počítáme i teď,“ dodal k tématu Josef Stiborský.

Od 1. srpna by podle jeho slov mělo vykonávat veřejnou službu deset pracovníku, kteří budou mít jednoho koordinátora, jehož pracovní místo bude sjednáno na dobu určitou jednoho roku na odboru životního prostředí města.

Náplň práce klientů úřadu práce přiblížila vedoucí odboru Marie Vavrečková „Klienti budou vykonávat práce jako zametání a úklid zpevněných ploch, hrabání listí, sběr a odklízení odpadů, vytrhávání plevele, ořez dřevin ruční pilou, pomocné práce v rámci údržby v městském útulku nebo mapování terénu.“