Původní myšlenka veřejných služeb byla chvályhodná. Lidé, kteří byli delší dobu „zasekáni" v evidenci nezaměstnaných, se v letech 2009 až 2011 mohli zapojit do různých prací pro obec či město a získávali za to finanční bonus.

„V době zavedení výkonu veřejné služby naše společnost zaměstnávala v průměru dvacet až třicet osob, včetně takzvaného koordinátora. Výhodou systému při jeho zavedení byla jednoznačně možnost zvýšení sociálních dávek až o tisíc korun měsíčně při odpracování určitého počtu hodin týdně.

V tomto období rovněž nebyly vážnější problémy s pracovníky, kteří tuto službu vykonávali," hodnotí počátky projektu pochvalně ekonomický náměstek Technických služeb Opava Stanislav Gawrecki.

Jenže poté přišla změna a systém se začal bortit jako domeček z karet.

„Veřejná služba byla takzvanou Drábkovou reformou převedena v prosinci roku 2011 z obcí na úřady práce, které převzaly její organizování. Obce musely následně žádat místně příslušné úřady práce o zaslání určitého počtu nezaměstnaných, kteří museli pracovat pod hrozbou sankčního vyřazení z evidence nezaměstnaných, a tím ztráty nároku na podporu a příslušné sociální dávky," popisuje „bod zlomu" Jakub Týle z kanceláře tajemníka opavského magistrátu, jenž má na starosti zajišťování veřejné služby.

„Celý systém začal upadat. Nezaměstnaní neměli dále zájem pracovní činnosti vykonávat, začaly se v podstatné míře objevovat problémy s docházkou na výkon veřejné služby, porušovala se pravidla zaměstnávání jako dodržování pracovní doby, zdravotní výmluvy, odmítání přidělené práce a podobně," doplňuje Stanislav Gawrecki.

Situace byla neudržitelná a tak se od prosince roku 2012 zrušily sankce a kdokoli veřejnou službu odmítne, nic se mu nestane.

Nástup do alespoň dočasné práce se tak stal pro dlouhodobě nezaměstnané opět zcela dobrovolný. „Tím zmizela jakákoliv motivace ze strany nezaměstnaných se na projektu podílet," konstatuje aktuální reálný stav věcí Jakub Týle.

„O veřejnou službu, tak jak je nyní zákonem upravena, skutečně není mezi uchazeči o zaměstnání vůbec žádný zájem a nelze se tomu divit. Aktuálně nevykonává veřejnou službu žádný náš uchazeč," potvrzuje ředitelka opavského Úřadu práce Jarmila Mateřánková, ale jedním dechem dodává, že se zase možná již brzy vše změní:

„Pokud vím, chystá se nová zákonná úprava, a my očekáváme, že se zájem o veřejnou službu, zejména ze strany osob v tíživé sociální situaci znovu zvedne. Poptávka ze strany obcí a měst i dalších subjektů, které působí ve veřejném zájmu, trvá."