Po úvodní informaci o řešení loni označených problémů přišel čas na diskusi u sedmi kulatých stolů. Přítomní u nich diskutovali o nejožehavějších tématech a problémech města podle jednotlivých oblastí.

Témata se týkala rozvoje města, podnikání a bydlení, životního prostředí a zdravého životního stylu, sociálně zdravotní oblasti, vzdělávání, školství a cestovního ruchu, volného času, sportu a kultury i dopravy a infrastruktury. Poslední stůl byl stůl mladých, který neměl konkrétní téma, ale mohl navrhovat problémy ze všech oblastí.

„Po zhruba půlhodinové diskusi přítomní navrhli a odhlasovali deset největších problémů, které je ve městě v současné době tíží. Na závěr bylo deset z nich vylosováno a odměněno věcnými cenami," říká hlučínský mluvčí Miroslav Pech.

Aktuálnost navržených problémů ověří anketa mezi obyvateli Hlučína, kteří se k nim mohou vyjádřit do 24. května. Jde o vybudování rychlostní komunikace mezi Opavou a Ostravou, která by odklonila větší část dopravy mimo město, o bezpečnost lidí v rizikových lokalitách, o vybudování cyklotras ve městě a v jeho nejbližším okolí, o problematický výjezd z lokality Rovniny na silnici I/56, o podporu města alternativnímu školství typu školy Montessori, o zlevněné vstupné pro seniory na sportovní a kulturní aktivity, o vybudování chodníků s cyklostezkou mezi Hlučínem i Bobrovníky a hřbitovem Březiny, o zlepšené propojení Hlučína a Bobrovníků, o problematiku lokálních topenišť a o řešení absence sociálního bydlení ve městě.

Po ověření se záležitostmi budou zabývat představitelé města Hlučína a jejich řešení zařadí do strategického plánu nebo akčního plánu města.