Jaká je situace dnes? Využívají lidé, respektive návštěvníci měst, tato zařízení? Veřejné toalety, respektive jejich absence, netrápí ani tak Opavany, jako lidi z přilehlých měst. Vždyť tuto základní biologickou potřebu vykonává každý z nás, bez ohledu na věk či pohlaví. Podle průzkumu, který naše redakce před nedávnem provedla, je nepřítomnost tohoto zařízení trnem v oku především obyvatelům Hradce nad Moravicí, dokonce i Hlučína. Hradec je vyhledávaným turistickým cílem a absence těchto záchodů pro veřejnost je na pováženou.

Hradečtí by chtěli veřejné toalety

Na otázku, co v Hradci lidé postrádají, jsme dostali následující odpovědi. „Chybějí nám tady hlavně veřejné záchody. Lidé pak chodí do restaurací a tam samozřejmě nadšeni nejsou,“ potvrdil jeden z obyvatel Hradce Ladislav Vávra. S jeho tvrzením souhlasí také Zdeňka Jordová z Branky u Opavy. „Chybějí tady veřejné záchodky. Hlavně když jste tady s dětmi, je to fakt velký problém.“ „Veřejné záchodky jako takové tady nemáme, nicméně občané mohou využívat naše zařízení v Informačním centru v budově městského úřadu, a také záchodky v Národním domě na Podolské ulici,“ reagoval místostarosta Hradce Karel Hanák.

Větší problém mají podle jeho slov návštěvníci zámku, město se snaží najít vyhovující řešení. Počátkem tohoto roku provedli Hradečtí anketu mezi svými, v níž se občané zmínili o nezbytnosti veřejných záchodků na území města. „Nejedná se však o prioritní problém, tím jsou především komunikace nebo čistírna odpadních vod,“ uvedl místostarosta Hradce. Do budoucna Hradečtí určitě uvažují o zřízení tohoto zařízení, ovšem kdy to bude? „Konkrétní plán výstavby samostatných veřejných záchodků zatím nemáme,“ informoval Hanák. Zvažují, že tuto problematiku vyřeší komplexněji, v souvislosti s nějakou větší investicí či opravou. „Myslím, že by se samostatné zařízení nevyplatilo a město by ho muselo dotovat. Proto ta úvaha řešit problém komplexněji. Potvrzují mi to i zkušenosti z jiných měst,“ podotkl Karel Hanák.

A jak by řešili financování tohoto projektu? Jak uvedl místostarosta Hradce, k realizaci takového projektu je zapotřebí vlastních zdrojů. „Možnosti financování z fondů EU budeme sledovat a dle podmínek o ně požádáme,“ zakončil rozhovor Hanák. Ve Vítkově najdou případní turisté veřejné záchodky v objektu autobusové čekárny. V případě potřeby je můžete navštívit v provozní době od pěti do devatenácti hodin a v sobotu dopoledne. „Před několika lety jsme zkušebně provozovali veřejné WC poblíž náměstí,“ sdělil starosta Vítkova Pavel Smolka a dodal: „Vzhledem k tomu, že nebyly využívány, jsme jejich provozování ukončili.“ O vybudování veřejného WC zatím Vítkovští neuvažují. Nicméně jak potvrdil starosta Vítkova, už se setkali s názory, že by vybudování záchodků na náměstí nebo alespoň v jeho blízkosti uvítali zejména turisté. Podle mínění Pavla Smolky patří veřejné toalety ke ztrátovým zařízením. „Na druhou stranu město velikosti Vítkova by tuto službu mělo občanům zajistit,“ dodal Smolka.

Provoz WC je vysoce ztrátový

Také Hlučín se potýká s tímto nedostatkem. Jediné veřejné toalety najdete ve výpravní budově na autobusovém nádraží. „Tyto veřejné toalety byly vybudovány v minulém roce v rámci výstavby nového autobusového nádraží v Hlučíně. Po jejich zprovoznění byly zrušeny staré WC naproti bývalému tržišti,“ vysvětlil starosta Hlučína David Maňas.

Co ale turisté nebo případní návštěvníci, kteří přicestují vlakem? Kde se dozvědí, kam si v případě naléhavé potřeby odskočit? Lidé jsou rozhořčeni. „Chybí nám tady veřejné záchodky, to je snad jasné. Kdysi tady byly. Asi to stojí moc peněz, jinak si to nedovedu vysvětlit,“ uvedl Alfred Körner z Hlučína a dodal: „Když si potřebujete odskočit, musíte jít do jedné z hospod a něco si objednat.“ Podobného názoru je i Radek Svoboda. „Asi by na náměstí nějaký veřejný záchodek být měl. Místní lidé s tím, že tam není, asi zas tak velké problémy nemají, ale návštěvníci by je mít mohli.“ Jak potvrdil David Maňas: „WC je využíváno, provoz je pro město vysoce ztrátový.“ O tom, zda vedení uvažuje o možnosti výstavby dalšího veřejného záchodu v Hlučíně, starosta zatím neví.

V Opavě si odskočíte zdarma

A to nejlepší na závěr. Jaká je stávající situace ve statutárním městě Opava? Veřejné záchodky zde provozují Technické služby Opava. Máme zde hned tři zařízení tohoto typu, a sice u ulice Popské, na Krnovské ulici a veřejné WC v nedávno postaveném parkovacím domě u náměstí Osvoboditelů. Podle slov tiskového mluvčího magistrátu města Opavy Jana Šindlera fungují ve městě v rámci různých objektů a provozů i další toalety určené veřejnosti, například na městském hřbitově, kde jej provozuje správa hřbitova, nebo na plovárně. Ty však již nespadají do kolonky „veřejné toalety“. „Město považovalo za nedůstojné mít ve městě jen jedny záchodky. Vybudováním tří veřejných záchodků radnice pokryla prostor od jednoho okraje centra města ke druhému,“ podotkl Šindler. Ten, kdo potřebuje využít těchto služeb, tak nemusí spěchat k jednomu místu, ale může zvolit nejbližší možné zařízení. Podle Šindlerových slov každé město posuzuje svou situaci podle místních podmínek, a tak třeba v Přerově je pětice veřejných záchodků, v Karlových Varech čtyři a Jihlava má jen dvoje. Jelikož město poskytuje občanům a návštěvníkům tuto službu zdarma, není možné vést statistiku návštěv. „Podle pracovníků Technických služeb jsou návštěvy slušné. Nejnavštěvovanějším místem jsou pochopitelně záchodky na Popské, kde se dveře netrhnou,“ uvedl Šindler.