Toto symbolické putování má připomenout cestu Ježíše Krista na Velký pátek, který nesl svůj kříž a obětoval se tak za všechny hříšníky.

Děkujeme účastníkům cesty za poskytnuté fotografie.