Obce byly hodnocené například v oblastech společenského života, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanské vybavenosti, inženýrských sítí a úspory energií, péči o veřejná prostranství, přírodních prvků a zeleně v obci či v péči o krajinu.

Do jaké míry v nich Větřkovice uspějí, bude zřejmé 16. září, kdy bude vítěz zveřejněný na Jarmarku venkova v Luhačovicích. Už však samotný fakt, že se v konkurenci 213 obcí dostaly až do finále, je pro tuto obec na Opavsku silně povzbuzující.