Hodnotící komise v letošním už 26. ročníku soutěže udělila i další ocenění a diplomy, například Zlaté cihly za stavby či investice posilující rozvoj obce nebo Cenu naděje pro živý venkov zaměřenou na uchovávání tradic.

Vesnicí roku Moravskoslezského kraje se letos stala Závada na Opavsku.

OBEC ZÁVADA, Deník na návštěvě, podzim 2021:

Fotogalerie: Na návštěvě: Závada

„Komise ocenila udržování původních tradic, ale také vytváření tradic nových. Tyto aktivity významně přispívají ke komunitnímu životu a posílení vztahů v obci. Ocenění bylo uděleno také například za vytváření kultivovaných veřejných prostor. Občané nebo návštěvníci Závady se mohou setkávat například v rodinném obecním sadě s bylinkovou zahrádkou nebo si projít nově vybudovanou Naučnou stezku na Hrádek,“ řekl náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Dodal, že Závada postupuje do celostátního kola, které se uskuteční na přelomu srpna a září. Nositel titulu Vesnice roku 2022 bude vyhlášen 17. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Další ocenění udělená v rámci krajského kola Vesnice roku:

Modrá stuha:
Obec Moravice zaujala pospolitostí tamního společenství, propojenost vedení obce s občany postavená na důvěře a komunikaci.

Cena naděje pro živý venkov:
Obec Ostravice byla oceněna za aktivity tamních spolků zaměřených na místní folklór.

Zlatá cihla:
Obec Sviadnov za navrácení zvonů z pravé zvonoviny v kapli sv. Jana Nepomuckého. Obec Baška na přístavbu a rekonstrukci místní základní školy.

Diplomy:
Baška – za moderní knihovnické a informační služby, Závada – zachování paměti obce, Třemešná – za podporu sportovních a volnočasových aktivit, Moravice – za chytrá řešení při poskytování služeb občanům, Ostravice – za poskytování příjemného rekreačního zázemí, Sviadnov – za koncepční řešení nakládání s komunálním odpadem, Žabeň – za dlouhodobou péči o zeleň.

Specifika venkova

„Život na venkově má svá specifika. Nabízí intenzivnější komunitní život, propojení s přírodou i větší klid. Ale není tak pohodlný jako život ve velkém městě, kde mají lidé v dosahu velká obchodní centra, služby, kina a divadla nebo třeba zdravotnická zařízení. Vedení menších obcí má tak úkol svým občanům vytvořit prostředí, ve kterém se budou cítit dobře, které budou mít rádi, a které kvůli komfortu velkoměsta neopustí. Soutěž Vesnice roku je tak nejen oceněním za skvěle odvedenou práci, ale i jakousi motivací nejen pro starosty, ale i lidi, kteří na venkově žijí,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

O vítězích soutěže Vesnice roku rozhodovala hodnotící komise, která všechny přihlášené obce navštívila, aby se seznámila s místním životem, prostředím i atmosférou. Členové komise si prohlédli důležitá místa obcí, například místní knihovnu, kulturní dům či sportoviště. Součástí návštěvy bylo samozřejmě setkání se zástupci obcí, kteří svou obec představili, prezentovali její aktivity i plány do budoucna.

Hodnotící komisi krajského kola soutěže tvořili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova nebo například Národního památkového ústavu. Jejími členy byli i starostové obcí Úvalno a Otice, které zvítězily v předchozích krajských kolech soutěže.