V konkurenci dvanácti obcí z celého Česka vyhrály Větřkovice ocenění Oranžová stuha České republiky 2016. Ta se zaměřuje na pozitivní spolupráci obce se zemědělskými subjekty.

„Do soutěže Vesnice roku jsme se přihlásili poprvé a předpokládali jsme, že budeme pouze sbírat zkušenosti. Velkým překvapením byl pro nás zisk Oranžové stuhy už v krajském kole. Na prezentaci Větřkovic se kromě obce podílely všechny aktivně fungující spolky a cílem bylo co nejvěrněji ukázat život u nás, bez příkras a ohromujících představení," vysvětlil starosta Větřkovic Miroslav Černoch.

Vítězství v krajském kole opravňovalo obec zúčastnit se i kola celostátního.

„V něm jsme zvolili podobnou filozofii. Nicméně jsme prezentaci lehce modifikovali tak, aby v ní byla jasně zřetelná výborná spolupráce obce, potažmo spolků v ní působících, se zemědělským subjektem. Jestliže byl pro nás zisk ocenění v krajském kole překvapením, vítězství v tom celostátním bylo něco zcela nečekaného a neuvěřitelného," popisoval Miroslav Černoch.