A zrovna tam mají nově k dispozici hned patnáct nových stavebních parcel. Jde tedy také o příležitost pro nové obyvatele.

„V minulém roce jsme začali ze zasíťováním pozemků pro výstavbu rodinných domů a celá akce dobíhá ještě letos. Původně mělo být hotovo do konce roku, avšak vinou počasí musely být práce přerušeny. Do konce dubna nicméně bude vše dokončeno,“ předvídá starosta Větřkovic Miroslav Černoch. Dodává, že prodej stavebních parcel zahájila obec už na podzim. A zájem byl.

Letecký pohled na Větřkovice.Letecký pohled na Větřkovice.Zdroj: archiv obce

„Jedenáct z patnácti parcel je už pryč, čtyři jsou tedy stále volné. Čekali jsme, že by ten zájem být mohl. Ale upřímně řečeno jsme příjemně překvapeni, jak je velký. Původně jsme cílili na naše mladé občany, ale nakonec to dopadlo tak, že se nám zde hlásí lidé z celého opavského okresu,“ říká spokojeně starosta Černoch. Celý rozhovor s ním si můžete přečíst na tomto místě.

K pamětihodnostem Kobeřic patří bezesporu Kostel Nanebevzetí Panny Marie.
NOVÝ SERIÁL: Deník na návštěvě. Podívejte se, jak se žije v Kobeřicích

Investice to nebyla malá, celkem si vyžádala asi 18,4 milionu korun. Obec nemusela přistoupit k vykupování, protože šlo o pozemky v jejím vlastnictví. „Již v roce 2013 tehdejší vedení obce rozhodlo, že celý projekt zasíťování a následný prodej pozemků si bude řídit obec sama. V témže roce zahájila obec přípravu územní studie, která byla následně zapracována do nového územního plánu, který se schvaloval v roce 2017. My jsme tedy vše dotáhli do fáze, kdy máme zasíťováno a běží prodej pozemků,“ dodává čelní představitel Větřkovic.

Do budoucna by nových rodinných domů mohlo být ve Větřkovicích ještě více. Obec by totiž ráda k tomu účelu vyčlenila i své další pozemky. Návrhy na tato nová území by měly být známy ještě v letošním roce.

Základní škola.Základní škola.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Otázka pro ředitelku školy

Odpovídá ředitelka ZŠ a MŠ Větřkovice Gabriela Grodová

Jak zvládáte současnou situaci, co je u vás ve škole nového a jak vlastně funguje?
Pro nikoho z nás není toto období domácí výuky snadné, avšak vše má svůj rub a líc. Žáci se zdokonalují v obsluze počítačů, jsou samostatnější a všichni máme společné přání: ať se školy otevřou a můžeme se spolu učit, povídat si, poznávat svět, experimentovat, objevovat a společně se smát. Velké poděkování patří všem mým kolegyním za důslednou a pečlivou práci a rodičům za příkladnou spolupráci. Jinak v naší malotřídní škole se vzdělává 29 žáků v 1. až 4. ročníku. Ti jsou rozděleni do dvou tříd. Vzhledem k našemu uspořádání a nízkému počtu žáků jsme se v lednu připojili k výzvě Dejte malotřídkám zelenou a doufali, že se do školních lavic vrátíme dříve než ostatní. Opak je však pravdou. Distanční výuka je zajišťována každý den formou online konferencí a je doplněna zadáváním různorodých pracovních listů. V průběhu distanční výuky se vzdělávají i pedagogové. Součástí naší školy je také mateřská škola. Paní učitelky vedou online setkání pro naše předškoláky dvakrát za týden a ve spolupráci s rodiči je připravují na vstup do 1. ročníku. Na podzim 2020 jsme díky dotaci nakoupili nové notebooky pro pedagogické pracovníky, rodiče využili možnost si zapůjčit školní iPady. Online výuky se pravidelně účastní všichni žáci ZŠ i předškolní děti. Čas, kdy nejsou ve škole, jsme využili na dovybavení tříd magnetickými tabulemi, jednomístnými lavicemi a dalším nábytkem. Inovovalo se počítačové vybavení školy, před loňským uzavřením škol jsme otevřeli novou jazykovou a polytechnickou učebnu.

Mateřská škola.Mateřská škola.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Základní škole přibyla jazyková učebna

Chátrající budova vedle větřkovické základní školy se proměnila v moderní jazykovou a polytechnickou učebnu. Práce započaly již v roce 2019 a loni v únoru mohly být prostory slavnostně uvedeny do provozu. Obci se podařilo získat dotaci jak na stavební úpravy objektu, tak i na jeho vybavení. Celkem šlo o investici za zhruba 4,5 milionu korun. „Vznikl nám tak další učební prostor a rozšířila se kapacita školy. Kromě vybavení k výuce cizích jazyků jsme pořídili i 3D tiskárnu. Od září by měla sloužit nejen k vyučování, ale měl by zde fungovat také volnočasový kroužek, jehož členové se budou věnovat pracím na této 3D tiskárně,“ upřesňuje větřkovický starosta Miroslav Černoch.

Obecní úřad s kulturním domem.Obecní úřad s kulturním domem.Zdroj: archiv obce

Přívalové deště už tolik škody nenapáchají

Podobně jako jiným obcím se ani Větřkovicím čas od času nevyhnou přívalové deště. Přebytečnou vodu dosud částečně zadržovaly čtyři rybníky, ale někdy ani ty nepomohly a spodní část obce tak při bleskových povodních „plavala“. Letos ve Větřkovicích vyroste suchý poldr, který zde zatím scházel.

V souvislosti s bouřkami a deštěm museli hasiči v neděli 3. června na celém území kraje vyjíždět už k více než stovkám případů. Asi nejhůře dopadly Větřkovice, kde bláto hned dvakrát zaplavilo tamní sportovní areál v centru obce.
Větřkovice: voda zaplavila silnice, zahrady i sportovní areál

„Jde o projekt sedimentační tůně za přibližně sedm milionů korun. Ve dvou tůních bude zůstávat voda, navíc zde najdou útočiště i živočichové a rostlinstvo,“ přibližuje starosta obce Miroslav Černoch. Paralelně s touto akcí bude v tomto roce realizovat Státní pozemkový úřad rekonstrukci vodní nádrže a svodného průlehu, který částečně zadrží srážkovou vodu z obchvatu Větřkovic. Jedná se o první akci z plánu společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav. Ještě dodejme, že kromě těchto akcí se letos v obci bude opravovat také jedna z místních komunikací a hřbitovní zeď.

Hasičská zbrojnice.Hasičská zbrojnice.Zdroj: archiv obce

Z historie Větřkovic

Větřkovice.Větřkovice.Zdroj: archiv obceVětřkovice leží východně od Vítkova. Mají jednu místní část, a to Nové Vrbno. V obci se nachází mateřská i základní škola, prodejna potravin, pohostinství, ordinace praktického lékaře, pošta nebo knihovna. Zajíždějí sem příměstské autobusové linky. Větřkovice zaznamenaly velký úspěch před čtyřmi lety, když se staly Vesnicí roku Moravskoslezského kraje 2017. Větřkovice jsou součástí Mikroregionu Moravice.

První zmínka o obci náleží k roku 1298. Je zajímavé, že obec patří mezi málo historických sídel, která mají zachovánu zakládací listinu. Touto listinou právě z roku 1298 dal probošt v Březové Vlk opatrnému muži Walterovi a jeho dědicům, kteří chtěli území osídlit, les k založení Větřkovic. A dal jim jméno Dyttreichsdorph (Dětřichovice). Název tak nepochází ani od jména zakladatele (probošta Vlka) ani lokátora (osídlovatele Waltera), jak bývalo tehdejším zvykem, ale je odvozen na počest olomouckého kanovníka Dětřicha z Fulštejna.

A jak tedy vzniklo pojmenování Větřkovice? Jednoduchá a častá příčina - lomolením. V soudních listinách se třeba psalo o Jetřichovicích. Nejstarší matrika březovská pak píše o Větřichovicích, což se postupem doby proměnilo na Větřkovice.

Obec Neplachovice.
Deník na návštěvě: Podívejte se, jak se žije nedaleko Polska, v Neplachovicích

Lokátoři i osadníci obce s nynějšími 743 obyvateli byli většinou pozýváni z Německa. Větřkovický Walter sám byl zřejmě také Němec, ale našlo se i dost českých osídlenců, protože dle urbáře z roku 1574 bylo mezi 44 majiteli gruntů jen sedm německých rodin. Vždy zde převládalo české obyvatelstvo.

Větřkovice patřily od začátku k proboštství Benediktinskému v Březové, později přešly pod panství Hradce nad Moravicí a ve 14. a 15. století už vykonávali na hradě vojenskou službu manové z okolních vesnic i místní. Další listiny hovoří o privilegiích hradeckých knížat Viktorina (syna Jiřího z Poděbrad) a Kazimíra, respektive krále Ludvíka (rok 1525). V roce 1700 dostaly Větřkovice svou pečeť jako ostatní vesnice panství hradeckého. Na pečeti byl i znak - muž s kosou. Byl to příznačný znak pro toto území, neboť jde o oblast především zemedělskou, kde se hlavně pěstovalo a choval se dobytek. Ostatně, dvě zlaté kosy jsou i na znaku obce, společně se stříbrnou lilií.

Slavní rodáci

Josef Kresta (1895-1972) kronikář, zpracoval kroniku Větřkovic do roku 1945

Kostel Nanebevzetí Panny Marie.Kostel Nanebevzetí Panny Marie.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Zajímavost

Větřkovice se staly vesnicí roku 2017 Moravskoslezského kraje. Dominantou obce je kostel Nanebevzetí Panny Marie z 19. století. Na rozcestí v místní části Nové Vrbno stojí socha svatého Felixe z poloviny 18. století s kapličkou. U silnice směrem na Březovou leží obecní rybník umožňující koupání i rybolov.

Zdroj: www.vetrkovice.cz

Tip na výlet

Větřkovice leží asi 22 km od Opavy,
návštěvu obecních akcí lze spojit s výlety po okolí

Větřkovice lákají především na některou z mnoha akcí, které se zde během roku konají. Jmenujme například Traktoriádu, tradiční Konec masopustu, Větřkovský karmáš, Mezinárodní setkání výrobců a sběratelů hlavolamů, klání „železný hasič“, denní i noční soutěže v požárním útoku nebo turnaj v malé kopané Slivaky Cup. A pokud už sem na některou z akcí zavítáte, můžete si třeba druhý den udělat výlet do okolí. Ubytování sice v obci schází, kapacity ale může poskytnout nedaleké město Vítkov. „Větřkovice sice nejsou turistickou destinací, ale v okolí je rozhodně co vidět. Určitě doporučím zříceninu Vikštejn a nádherné je i celé Údolí Moravice. Také Krajina břidlice nabízí zajímavé zážitky,“ říká starosta Větřkovic Miroslav Černoch. K procházce v blízkosti obce láká třeba rostoucí lipová alej směrem k rybníkům. Za zhlédnutí pak v místní části Nové Vrbno stojí také kaplička a socha sv. Felixe.