Této vize se v obci drží už sedm let. Umístění elektráren v blízkosti katastrální hranice ale vadí některým obyvatelům Svobodných Heřmanic, Sádku u Opavy či Hlavnice. Tam před lety vzniklo občanské sdružení, které se proti stavbě v Bratříkovicích dvakrát odvolalo.

Se záměrem postavit v obci větrný park zaklepala společnost Ventureal Alfa CZ na dveře bratříkovického obecního úřadu poprvé roku 2006. Tehdejší nekompletní zastupitelstvo nemohlo o stavbě rozhodovat, znovu se o ní jednalo o rok později. Lidé si názory vyměnili ve veřejné diskusi.

„V anketě se stavbou souhlasilo asi dvaadevadesát procent obyvatel. Smlouvu o spolupráci jsme se společností Ventureal podepsali roku 2008," řekl starosta Bratříkovic Michal Volkmer.

Navzdory souhlasu na domácí půdě se proti stavbě začali ozývat obyvatelé okolních obcí. Patrně nejhlasitěji sousedé z Hlavnice. Tamější zemědělské družstvo společně s myslivci založilo proti stavbě elektráren občanské sdružení Na Skřivánčí.

Proti záměru společnosti Ventureal, která za léta změnila jméno na Synergion Alfa CZ, se na kraj odvolali dvakrát, čímž stavbu odložili. Letos se změnila legislativa včetně zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která jim umožňovala vznášet námitky.

Ve čtvrtek 28. srpna na ústní jednání na opavském magistrátu, na kterém by se mohlo definitivně rozhodnout, přizváni nebudou. „Obáváme se, že po vyloučení z řízení už nemůžeme dělat vůbec nic," uvedla Marta Gorusová za občanské sdružení.

Větrný park BratříkovicePočet větrných elektráren: 5
Výška elektrárny: 145 m
Rozpětí rotujících listů: 100 m
Výkon: 2 MW
Datum demontování: 31. 12. 2035

Elektrárny by do obecní kasy přinesly peníze

Michal Volkmer

Proč větrné elektrárny v Batříkovicích postavit? Podle starosty obce Michala Volkmera (na snímku) místní motivuje především finanční kompenzace. Každoročně by do obecního rozpočtu přibylo sto padesát tisíc za jednu elektrárnu, celkem by tak obec získala tři čtvrtě milionu. Přičíst je nutné také jednorázovou platbu za využívání obecního pozemku.

Z té by mohly Bratříkovice podle starosty inkasovat přibližně další milion a půl. Z peněz by vybudovali například víceúčelové hřiště, které v obci chybí. „Je to otázka milionů a dotace k dispozici zatím nejsou," vysvětlil Volkmer. Peníze z větrného parku by využili také na opravu obecních budov.

Elektrárny by měly z větší části stát na pozemcích místních. Jedním z nich je i Jaroslav Lebeda.

„Už to řešíme sedm let a už je to únavné. Já bych tu elektrárny chtěl stejně jako většina lidí. Letos bychom mohli stavbu konečně dotáhnout do konce," uvedl Lebeda. Přes jeho pozemek by měly vést kabely a Synergion by mu tak jednorázově zaplatil několikatisícovou částku.

Vlastníci pozemků, na kterých by měly elektrárny stát přímo, by mohli získat až statisíce korun.

Že by se součástí polí na severovýchodní straně obce měly na dvacet let stát větrné elektrárny, nevadí obyvatelce Květě Kurtinové. Pozemek, o který by měla společnost Synergion zájem, sice nevlastní, ale se stavbou je smířená. A až nebudou elektrárny plnit svůj účel, společnost je odstraní.

Větrný park neznepokojuje ani ty, kteří se do obce teprve stěhují. „Pokud vím, tak větrné elektrárny moc hluku nenadělají, takže by mi to nevadilo," uvedla Hana Kalná, která v dohledné době rozšíří počet obyvatel obce. V současné době zde žije asi sto padesát lidí.

V Hlavnici proti elektrárnám založili občanské sdružení

Zda postavit, či nepostavit v katastru obce větrné elektrárny řešili v minulosti i v Hlavnici. Podle starosty Aleše Salibora se však jednalo o jinou společnost. Vybudovat chtěla tři větrné elektrárny.

„Uspořádali jsme veřejnou schůzi a věc projednali. V obecní anketě se proti stavbě vyjádřila většina obyvatel a jejich rozhodnutí jsme respektovali," sdělil Salibor. Ke stavbě větrného parku v Bratříkovicích se podle něj obyvatelé Hlavnice staví individuálně. Odmítavé stanovisko prezentuje především občanské sdružení Na Skřivánčí.

Marta GorusováPoprvé se proti rozhodnutí o stavbě odvolalo s peticí. Podepsalo ji dvě stě padesát lidí, především z Hlavnice. Znepokojoval je například vliv elektráren na lidské zdraví. „Dívat se na ně každý den může být depresivní. A i když podle studie vytváří jen malý hluk, na lidi to přeci jen působí," vysvětlila Marta Gorusová (na snímku) ze sdružení Na Skřivánčí.

Členové z řad myslivců se bojí o zvěř a její úkryty. Neuklidnily je ani souhlasné posudky o vlivu na životní prostředí a protihluková studie. Ta se vztahovala k elektrárnám s nižším výkonem. Obávali se také poklesu ceny nemovitostí.

Ač v případě Bratříkovic elektrárny splňují devítisetmetrovou vzdálenost od zastavěné plochy, jednu z nich od hranice hlavnického katastru dělí jen tři sta metrů. Nejbližší dům stojí podle Gorusové jen pár set metrů dále.

Sdružení zakládali členové hlavnického zemědělského družstva. Vadí jim rozčlenění polí na menší celky, což má negativní vliv na jejich obdělávání. Nežádoucí je také zábor zemědělské půdy. Způsobilo by jej budování obslužných cest, které mají elektrárny spojovat s existující silnicí.

Především však hlavničtí zemědělci nebudou moci pracovat na bratříkovických polích, na kterých by měly elektrárny vzniknout. Dosud s vlastníky uzavírali smlouvy. „Ty však zneplatnily loňské pozemkové úpravy spojené s digitalizací a přečíslováním. V dodatcích nových smluv jsme museli se stavbou elektráren na daných pozemcích souhlasit a v budoucnu ji umožnit," poznamenala Gorusová.

Až Synergion se stavbou začne, budou muset s kombajny jinam.

Dalším důvodem odmítnutí je estetický zásah do rázu krajiny. „Osobně jsem proti, už jen z krajinářského hlediska. Jsme typicky zemědělská oblast a větrná elektrárna není zrovna nejlepší výzdobou. Ale ať si v Bratříkovicích dělají, co chtějí. S tím nic nenadělám," uvedla obyvatelka Hlavnice Alena Kupková.

Ne všichni Hlavničtí jsou však proti parku. Příkladem je jeden z místních, Jan Kremser. „Když obec oslovili před lety, byl jsem pro. Ani teď bych se tomu nebránil. Je to trend, který hýbe světem. 
V Rakousku mají takových elektráren spoustu," uvedl Kremser.

Barbora Halbová