Původně stávala na místě dnešní kaple v Bobrovníkách kaple dřevěná. Před lovem se k ní chodívali modlit honci, nebo po něm děkovali za úlovek sv. Hubertovi, kterému byla kaple až do roku 1815 zasvěcena. Poté kapli zasáhl blesk a byla zničena, nová se postavila v roce 1820.

Když pak národní výbor po II. světové válce nereagoval na opakovaná upozornění obyvatel, že se kaple může kvůli válečným trhlinám a poškozením způsobeným rozrůstajícími se lipami zřítit, ujali se její opravy místní lidé. Od devadesátých let se o ni starala spolu se svým dědečkem Evaldem Honusem Eliška Kotlářová, která v činnosti nadále pokračuje i po jeho smrti.

A právě Eliška Kotlářová se spolu se starostou Hlučína Pavlem Paschkem a místostarostkou Blankou Kotrlovou účastnila uložení časové schránky do věžičky kaple.

A co vlastně poselství příštím generacím obsahuje?

„Ve schránce jsou uloženy aktuální Hlučínské noviny, dále noviny z léta 2016 s fotokronikou oslav 760. výročí založení města králem Přemyslem Otakarem II. Přidaly se i současné fotografie z Bobrovníků, obrázky malované bobrovnickými dětmi, povídání o historii kaple, současné mince a též dopis starosty Pavla Paschka s poselstvím příštím generacím psaný rukou,“ vyjmenovala hlučínská mluvčí Ivana Gračková.

V kapli se konají mše svaté třikrát do roka. V květnu na počest patrona hasičů sv. Floriána, v červenci na počest sv. Prokopa. V srpnu pak probíhá mše dožínková jako poděkování za úrodu.