Ustoupit mu bohužel muselo oddělení mladistvých odsouzených, které bylo v republice rarita. „U nás už toto specializované oddělení zůstat nemohlo. Bylo vyměněno za specializovaný ústav," konstatuje mluvčí opavské věznice Barbora Šumberová s tím, že detenční ústav je pro opavskou věznici prestižní záležitosti.

Ústav byl dlouho prázdný, třebaže jen v opavské Psychiatrické nemocnici bylo hned několik vhodných pacientů. Legislativní hrátky však jejich přemístění do specializovaného ústavu s dozorem neumožňovaly. Jde pořád o relativně nový institut, na který si soudci musejí postupně zvykat.

„Do jejich rozhodování nemůže Vězeňská služba ČR žádným způsobem zasahovat. O případech, ve kterých by bylo zařazení pachatele do detenčního ústavu možné, není ani informována," vysvětluje vrchní komisař generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Robert Blanda.

Umístěným jsou k dispozici různí specialisté

V současné době pobývá v opavských detenčních celách už třiadvacet chovanců z celé republiky. Střeží je dozorci z oddělení výkonu trestu a strážní z oddělení vězeňské stráže.

Vstávají ráno v šest hodin a věnují se osobní hygieně, úklidu a snídani. Následuje kontrola aktuálního stavu, lékařská vizita a výdej léků. Dopoledne absolvují ještě denní komunitní sezení, vycházku, vzdělávací a naučné aktivity i terapeutickou činnost.

Podle potřeby i zájmu mívají individuální pohovory s lékařem, psychiatrem, psychologem a speciálním pedagogem. Po obědě mají osobní volno, zájmové aktivity, sledování televize a úklid, večerka je v 21 hodin.

Do týmu patří ještě zdravotní sestry, vychovatel, sociální pracovnice a právník. Pobyt odsouzených duševně nemocných pachatelů závažné trestné činnosti (psychotici, poruchy osobnosti, mentální retardace, sexuální deviace) trvá v detenčním ústavu tak dlouho, jak to vyžaduje ochrana společnosti.

„Co se kapacity týká, je dnes těžké odhadnout, kolik míst bude v budoucnu zapotřebí," říká Barbora Šumberová. Umístění chovanců v detenci je totiž z prostorového hlediska náročnější, než u běžných obviněných a odsouzených.

„Téměř všichni musejí být ubytovaní samostatně, protože by se s někým dalším obtížněji snášeli," dodává Robert Blanda.

Komu je určený detenční ústav?

Detenční ústav je určený pachatelům velmi závažné trestné činnosti, tedy vrahům a násilníkům, které pro jejich duševní chorobu nelze odsoudit k pobytu v normální věznici a kteří nepatří ani do psychiatrických nemocnic.

Soud do něj posílá duševně nemocné vrahy s diagnózou sexuálního sadismu nebo patologické sexuální agresivity, vrahy s diagnózou defektní nebo hraničně defektní inteligence, vrahy recidivisty s rysy extrémní bezcitnosti a emoční lability nebo vrahy s násilnou minulostí. Končívají v něm též sexuální devianti, u kterých opakovaně selhala ochranná léčba.

Kromě Opavy je detenční ústav s kapacitou osmačtyřiceti míst ještě v Brně.