To znamená všichni, kterým práci zdravotní stav nebo charakter výkonu trestu dovoluje. Kromě výdělku jim v pracovním zařazení dny ke svobodě rychleji ubíhají. Situaci vylepšuje i fakt, že zájem mají i firmy v regionu.

„Je až tak velký, že ho naše věznice nedokáže ani uspokojit," říká vězeňská mluvčí Barbora Šumberová.

Odsouzení jsou pracovně zařazeni u cizích firem na práce uvnitř věznice nebo i mimo její vysoké zdi. Pracují při třídění plastového, papírového a kovového odpadu, převíjení syntetických lan a jejich krácení, vykonávají jednoduché zámečnické a soustružnické práce, a v neposlední řadě pracují na poli při sklizni a zpracovávání zemědělských produktů.

Další odsouzení jsou zaměstnáni ve vnitřním provozu při zabezpečení chodu věznice, konkrétně v prádelně, v kuchyni, 
v údržbě, ve skladech a při úklidu prostor. Na všech uvedených pracovištích pracuje celkem 130 odsouzených.

Jinou kategorií jsou v opavské věznici ženy odsouzené na doživotí a zařazené do typu věznice se zvýšenou ostrahou. Práci sice vykonávat mohou, ale jen takovou, aby byla přímo v prostorách jejich oddělení.

„V minulosti doživotně odsouzené ženy například zpracovávaly etikety na různé výrobky," říká Barbora Šumberová. Pokud by doživotně odsouzená byla přeřazena do mírnějšího typu věznice, než je kategorie D, pracovní možnosti se jí rozšíří.

Mohla by pracovat ve vnitřním provozu věznice, ale nikdy ne na vnějším pracovišti.