Přípravné práce byly zahájeny v dubnu 2012, ale od té doby bylo ticho, které prolomilo až současné oznámení Ústavu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Zaměstnanci jeho ostravského pracoviště objekt 3. srpna převzali od Vězeňské správy ČR s tím, že bude nabídnutý k prodeji ve výběrovém řízení s následnou aukcí. To znamená, že když podmínky výběrového řízení splní více uchazečů, mají možnost na místě po otevření obálek s nabídkami v aukci nabídkovou cenu navýšit.

Výběrové řízení bude vyhlášeno ještě během srpna nebo září tohoto roku.

O změně příslušnosti hospodařit s bývalým vidnavským seminářem rozhodla vláda letošním usnesením z 15. června. Vidnavský kněžský seminář a filosofickoteologické učiliště ve Vidnavě byly založeny vratislavským biskupem a kardinálem Jiřím Koppem v roce 1899.

Během 2. světové války v něm byli vězněni vojenští zajatci a po válce budovu používalo jesenické družstvo Jednota jako sklad obilí.

Objekt převzala v r. 1950 vojenská správa a adaptovala ho na zotavovnu, v padesátých letech v něm Ministerstvo obrany zřídilo Vojenskou dětskou ozdravovnu Vidnava, která tomuto účelu sloužila až do roku 1997.

Pak byla budova nějaký čas opuštěná a stát později celý komplex od církve jako od původního vlastníka odkoupil. Vězeňská služba ČR převzala bývalý kněžský seminář ve Vidnavě v roce 2008. Měl být využívaný jako detenční ústav, případně jako věznice.

„Tento záměr nebyl realizován a objekt byl prohlášen za nepotřebný. Ve výběrových řízeních na prodej majetku se nepodařilo nalézt zájemce o koupi, a proto byl objekt usnesením Vlády ČR převeden do působnosti Ústavu pro zastupování státu ve věcech majetkových," přibližuje jeho osud mluvčí Generálního ředitelstvo Vězeňské služby ČR Hana Löffelmannová.