„U odsouzených, kteří disponují potřebnou částkou na zaplacení regulačních poplatků a doplatků za léky, jsou tyto částky zablokovány na jejich účtu a použity k zaplacení,“ řekla našemu Deníku Dagmar Slaná a doplnila: „Odsouzeným, kteří nemají potřebné finanční prostředky, je v případě poskytnutí zdravotní péče Vězeňskou službou k úhradě regulačního poplatku vystaven doklad o uznání dluhu. Ten je pak pohledávkou vězně vůči Vězeňské službě.“

Jak dále vysvětlila, v případě poskytnutí zdravotní péče mimovězeňským zařízením vystavuje tento doklad samotné zdravotní zařízení. „Další vymáhání této pohledávky je pak mezi tímto zařízením, respektive danou pojišťovnou, a vězněm. Pokud je v obou případech vystaven recept na léčivo, tak v případě nezbytného druhu léčiva je toto zajištěno na základě takzvané žádanky lékaře. Doplatek za léčivo je znovu řešen jako dluh vůči Vězeňské službě,“ pokračuje.

Na úhradu poplatků lze použít také takzvané sociální kapesné ve výši sto korun. Na to mají nárok vězni, kteří nemají žádné finanční prostředky. Nástupní věznicí je v případě Opavy Vazební věznice Ostrava, kde odsouzení absolvují vstupní lékařskou prohlídku. „Podle našich informací vstupní lékařská prohlídka regulačním poplatkům nepodléhá,“ podotkla Dagmar Slaná s tím, že odsouzený, který nastoupí výkon trestu, přechází ihned do zdravotnické péče lékaře věznice.