Tyto pomůcky přispívají ke zkvalitnění zdravotnické péče zvláště po těžkých úrazech a starým lidem, u kterých hrozí proleženiny. Jsou však velmi drahé a nemocnice si nemůže dovolit pořídit jich větší množství.

Občanské sdružení KIWANIS KLUB Ostrava, které se zabývá charitativní činností, má s opavskou věznicí už dlouholeté dobré kontakty. Jeho prezidentka Eva Pastušková se proto obrátila na ředitele Ivo Turoka s prosbou o spolupráci a věznice jí ochotně vyšla vstříc. Materiál a šicí stroje dodalo věznici sdružení Kiwanis a jeho prezidentka Eva Pastušková se slavnostního předání daru také zúčastnila.

Zhotovená kolekce pomůcek byla pilotní, a pokud se osvědčí, budou je odsouzené ženy v opavské věznici vyrábět ve větším množství. „Přínosné je hlavně to, že budou sloužit dobré věci a pomohou především starým lidem. Další spolupráci s havířovskou nemocnicí se rozhodně nebráníme a jsme připraveni v ní dál pokračovat,“ konstatoval ředitel věznice Ivo Turok.