Dosloužilá kotelna projde rekonstrukcí a vznikne z ní výrobní hala a vzdělávací učebny. Projekt je financovaný z norských fondů a to je důvod, proč si norská velvyslankyně přijela objekt prohlédnout.

„Prošla si celým areálem a k našemu potěšení se uznáním netajila," konstatuje mluvčí věznice Barbora Šumberová.

Rekonstrukce byla zahájena v pondělí a skončit by měla na podzim. Jejím přičiněním vznikne v přízemí prostor pro výrobu a v něm může pracovat dalších až pětadvacet odsouzených žen. Půjde o pachatelky závažné trestné činnosti, které nesmějí být posílané na venkovní pracoviště.

Zájemci ze strany firem se už začínají o pracovní síly hlásit. Výběr se bude odvíjet v souladu s požadavky jednotlivých zaměstnavatelů a s možnostmi věznice.

Příprava odsouzených na propuštění může být záslužná. V prvním patře budou umístěné dvě vzdělávací učebny, ve kterých budou probíhat kurzy pracovně právního poradenství, finanční gramotnosti a nácviku dovedností v oblasti pracovně-právních vztahů. Absolventky získají potřebné pracovní návyky i znalosti, které mohou pro některé z nich znamenat lepší a hlavně úspěšnější vstup do svobodných dní.

„Důležitá bude finanční gramotnost, protože odsouzené ženy bývají často zadlužené. Po propuštění se ve finančním trhu vůbec nedokáží orientovat, natož řešit své dluhy a v tom jim můžeme hodně pomoci," míní Barbora Šumberová.

Nabídku k účasti v kurzech a poradnách dostanou s výjimkou doživotně odsouzených všechny trestankyně v opavské věznici a zájem z jejich strany se už projevuje.

Opavská ženská věznice má pestrou skladbu od podvodnic k vražedkyním. V prostorách opavské věznice tráví nyní své soudem určené měsíce a roky kolem dvou set odsouzených žen. Jedenaosmdesát z nich je zaměstnaných, z toho pětadvacet žen, odsouzených za lehčí trestné činy, může pracovat mimo areál věznice.

Některé naopak mohou jen velmi málo. Některé ženy si totiž emancipaci vykládají hodně svérázně a v drsnosti se snaží dohnat otrlé muže. Nad jmény některých obyvatelek, dokonale provařených médii, se lidem zvedá žaludek. Jsou to násilnice, kruté matky i vražedkyně.