Následující dotaz nám do redakce zaslal Jaromír Breuer z Opavy: „Rád bych se zeptal, zda je možno nějak vyřešit situaci s viaduktem na Olomoucké ulici. Podle mého je chodník po obou stranách příliš úzký a při dnešní husté dopravě a kvůli bezohledným řidičům je problém tudy procházet.

Chodník používají také matky s kočárky. Myslím si, že vzhledem k tomu, že Opava plánuje utratit stovky milionů za různé jiné projekty, by nemělo být několik milionů na rekonstrukci chodníků a samotného mostu takový problém.“

Na dotaz odpovídá náměstek primátora Pavel Mališ: „Průjezd pro automobily větší výšky, ale hlavně bezpečný průchod pro pěší a průjezd pro cyklisty, je více než nebezpečný. Železniční nadjezd včetně náspu pod kolejemi je majetkem Českých drah a ulice Olomoucká, která prochází pod železnicí, je silnicí I. třídy, tedy v majetku státu, který spravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Z jednání, která jsme vedli s Českými drahami, vyplývá, že o možné úpravě železničního mostu budou uvažovat až při rekonstrukci tratě Opava – Krnov, která je v nedohlednu. Z toho důvodu jsme požádali správce komunikace pod železnicí – Ředitelství silnic a dálnic ČR, o zařazení průjezdu ulice Olomoucké pod tratí do tzv. „bodových závad“ na této silnici.

V tuto chvíli nemám k dispozici informace, zda ŘSD tento krok učinilo. Jedině v takovém případě bude možné požádat České dráhy a ŘSD k urychlenému řešení uvedeného problému. Město má poměrně jasnou představu, jak by mohlo vypadat cílové řešení. Bohužel, jednání si vyžádají ještě mnoho času a přesvědčování vedení Českých drah a ŘSD.

Zvlášť v situaci, kdy požadujeme po státu urychlené dokončení a hlavně financování severního obchvatu města.“

Vážení čtenáři, také vy máte možnost klást na této straně své dotazy jak primátorovi Opavy a vedení opavské radnice, tak i různým dalším osobnostem Opavy a Opavska. Dotazy lze zasílat na adresu Opavský a hlučínský deník a týdeník Region, Na Rybníčku 56, Opava, nebo na emailovou adresu: milan.freiberg@denik.cz.