Pro chodce jsou nepříjemné hlavně uzoučké chodníky, na kterých se dva procházející neminou. Jeden musí při střetu vejít do frekventované vozovky. Plným právem je zajímá, jak dlouho bude situace ještě trvat.

Rekonstrukce nespadá do investičních akcí města, investorem stavby včetně rozšíření chodníků je Správa železniční dopravní cesty. „Letos postupně probíhá rekonstrukce železniční trati Opava - Krnov. Součástí této stavby je i oprava viaduktu v Olomoucké ulici, kterou Správa železniční dopravní cesty přesunula na příští rok," sděluje vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací města Rudolf Klein.

Současně upozorňuje, že zahájení a provádění těchto stavebních prací nemůže být ve stejném termínu se zahájením výstavby okružní křižovatky Krnovské a Vančurovy.

Železniční most je v Opavě už pamětník. Převádí přes Olomouckou ulici čtyři jednotlivé koleje uložené na mostnicích, z nichž každá má samostatnou nosnou konstrukci. Všechny jsou uloženy na betonových opěrách jako prosté nosníky a opěry jsou obloženy kamenným zdivem.

„Stavební správa východ připravuje v rámci akce Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hlavní nádraží i rekonstrukci tohoto mostu, který bude komplexně přestavěn. Jeho vzhled i dispozice byly konzultovány i schváleny opavským městským architektem," řekl vedoucí tiskového oddělení Generálního ředitelství Správy železniční dopravní cesty Jakub Ptačinský.

Nové opěry mostu a navazující opěrné zdi budou betonové. Původně měla revitalizace začít v březnu letošního roku, ale musela být odložena. Důvodem jsou problémy s dokončením územního řízení a zajištěním jednoho ze tří potřebných územních rozhodnutí, o která bylo požádáno.

Šlo o obvyklé potíže stížnosti v průběhu územního řízení a následné odvolání jednoho z účastníků proti územnímu rozhodnutí.

To zavinilo roční zpoždění celé akce. „Její zahájení je plánované na březen příštího roku s dokončením v prosinci. Světlost mostního otvoru se výrazně zvýší a chodníky v podjezdu mostu budou po obou stranách ulice rozšířeny," vzkázal Opavanům Jakub Ptačinský.