"Slunečné dny s tropickými teplotami přinesly nárůst zásahů nejen u interních obtíží, ale také u případů úrazového charakteru," komentoval vývoj mluvčí ZZS MSK Lukáš Humpl v pondělí dopoledne.

"Zatímco dlouhodobý průměr za čtyřiadvacet hodin činí přibližně 360 výjezdů posádek, v sobotu 19. 6. to bylo 440, druhý víkendový den (20. 6.) dokonce téměř 470, což znamená nárůst o zhruba třicet procent. Jen kolapsových stavů řešili moravskoslezští záchranáři od soboty rána sedm desítek. Nárůst byl také u pacientů s dechovými či kardiálními obtíženi. Zvýšen byl ale i počet úrazů, které si lidé přivodili při nejrůznějších pracovních činnostech, stejně jako volnočasových aktivitách," dodala Humpl.

Vzhledem k očekávaným dalším tropickým dnům vyzývají záchranáři ke zvážení míry fyzické zátěže a také její načasování – nikoliv přes poledne, kdy je teplota nejvyšší, ale třeba v ranních či večerních hodinách.

"To platí pro všechny, nejen děti a seniory či nemocné, což jsou skupiny, které jsou zvýšeně ohrožené. Zapotřebí je pamatovat na zvýšenou potřebu příjmu tekutin, které pocením ztrácíme. Dospělý by měl za den vypít 2-3 litry. Vhodný je lehký a vzdušný oděv, v pořádku je pobyt v dobře větrané místnosti, ve stínu, ev. s proudem vzduchu, který náš organismus ochlazuje," dodal mluvčí ZZS MSK.