Odborné statické posouzení hradu Vikštejn odhalilo havarijní stav některých jeho částí, což bylo důvodem k zahájení záchranných prací této významné regionální památky.

„Aktuálně nejzávažnější byla situace zdi vpravo za vstupem do areálu hradu. Zeď vysoká více než deset metrů je oslabena několika otvory, které byly původně okny a postupem času se z nich staly velké nesouměrné díry," uvedl Tomáš Skalík ze spolku Radkov.

Protože existovala obava, že bez opravy zdi by mohlo dojít k jejímu zřícení, muselo být provedeno ještě před Vánocemi její zajištění. „Stěna byla staticky zajištěna ocelovými lany a trámy. Na tyto práce jsme dostali dotaci z města Vítkov ve výši 50 tisíc korun a finančně se spolupodílela i obec Radkov. Celkově si práce vyžádaly náklady asi 60 tisíc korun," upřesnil Skalík.

Poskytnuté prostředky umožnily také zajištění vstupu do velkého sklepení 1. nádvoří hradu, kde byla obnovena část klenby a pilíř vstupní chodby. Jde o nejstarší, gotickou část hradu, jednu z kleneb zde nechal rekonstruovat v 70. letech i architekt Leopold Plavec.

Na potřebné dokumentace a odborná posouzení získal spolek Radkov díky desítkám dárců finanční podporu, ze které byly od roku 2013 uhrazeny výškopisné a polohopisné zaměření areálu hradu, odborné statické posouzení a kompletní dokumentace stávajícího stavu.

„Díky této finanční pomoci jsme mohli připravit potřebné materiály nutné k tomu, aby mohly být konzervační práce na Vikštejně zahájeny," uvedl Tomáš Skalík.

Zřícenina hradu Vikštejn se řadí mezi nejstarší a nejrozsáhlejší památky našeho regionu. Přesto, že je zajišťována její pravidelná údržba, některé části vyžadují opravy většího rozsahu. Hrad je také častým dějištěm nejrůznějších kulturních akcí, například Dne hradu Vikštejna.

Milan Freiberg