„Rada města již stanovila podmínky pro výběrové řízení a to by mělo být vyhlášeno v průběhu následujících dvou týdnů. Pokud půjde vše podle plánu a nikdo ze soutěžících se v řízení nebude odvolávat, pak se s revitalizací kina začne nejpozději k 1. říjnu letošního roku.

Doba stavebních prací je pak odhadována na jeden rok,“ říká k tématu vedoucí odboru služeb města Vítkov Zdeněk Kuboň.

Dlouhodobější záležitostí pak bude revitalizace městského parku. V něm si občané přejí zavedení kamerového systému. Tento krok je však podmíněn nasvětlením požadovaného prostoru. „Na posledním fóru města bylo tentokrát asi 50 lidí. O vytvoření bezpečnostních prvků v parku hlasovali hlavně občané, kteří bydlí v jeho okolí. Ti navrhují instalovat do parku bezpečnostní kamery.

Zde je však podmínkou, že park musí být nejdříve řádně osvětlen. Bez toho by zavádění kamerového systému nemělo význam,“ řekl k tématu místostarosta města Vítkov Oldřich Huška.

V parku by pak měly být umístěny také nové odpadkové koše a lavičky. V současné době město zpracovává studii na projektovou dokumentaci. S realizací projektu budou ve Vítkově čekat na uvolnění nových dotačních titulů.

Na možnost spolufinancování město spoléhá i při vybudování nového atletického hřiště. To má být realizováno o poznání dřív než změny v městském parku. „Je už zpracovaný projekt včetně stavebního povolení. Čeká se už jen na vyhlášená dotace, za pomoci které by mohl být projekt spolufinancován,“ uzavřel téma Kuboň.