V praxi to znamená například to, že v první polovině letošního roku absolvovali čtyři členové místního pedagogického sboru čtyřicetihodinový kurz zaměřený speciálně na vyučování předmětu etiky.

V září byli poté vytipováni žáci šestých až devátých tříd a vybraných ročníků víceletého gymnázia, kteří byli rozděleni do dvou skupin, ve kterých pilotují výuku Etická výchova se zaměřením na lidská práva a mezilidské vztahy. V rámci projektu se studenti zúčastní i aktivit, které umožní žákům vítkovské školy setkání s handicapovanými dětmi a také naučnou návštěvu koncentračního tábora v Osvětimi.

„Veškerá tato aktivita má u žáků prohloubit jejich schopnost vžít se do situace druhých, pochopit a realizovat prosociální pomoc potřebným, aplikovat aktivní naslouchání, empatii, uplatňovat toleranci při týmové práci a ujasnit si mravní zásady a hodnoty důležité pro osobní život," vysvětluje učitel základů společenských věd a dějepisu na Základní škole a gymnáziu Vítkov Miroslav Bučánek.

Závěrečným bodem projektu bude i prezentace, kterou dotyční studenti předvedou spolužákům. V rámci Vánoční akademie poté dojde i na výstavu fotografií pořízených během celé akce.