„Investice se týká například naší základní školy a gymnázia. Na staré gymnaziální budově se v šesti třídách dělají nové podlahy za 360 tisíc korun. Také budou ve všech vstupech instalovány bezpečnostní prvky v podobě nových dveří s videotelefony, které zamezí pohybu cizích osob po škole. Na tuto investici uvolnilo město ze svého rozpočtu 457 tisíc korun," informuje vítkovský starosta Pavel Smolka.

Zastupitelé také odhlasovali příspěvek na bezpečnostní prvky pro středisko volného času a také pro mateřskou školu v celkové výši 84 tisíc korun. Další prostředky poputují do sportoviště.

„Zastupitelé na svém posledním zasedání uvolnili přes 900 tisíc korunna opravu umělého povrchu hřiště ve sportovním areálu. Stávající stav je již nevyhovující. Hřiště je intenzivně využíváno více než deset let a původní povrch je již za hranicí své životnosti. Nový povrch bude kvalitativně lepší než stávající," pokračuje Pavel Smolka.

Neplánovaně musel vítkovský městský úřad investovat také v případě mateřské školy v Klokočově. Prasklá přívodní hadička na toaletách zapříčinila zatopení prostor.

„Když byla tato závada objevena, stálo v několika místnostech jezero vody. Ta protekla také do sklepa. Dostala se i do elektroinstalace, takže část budovy, včetně pošty, byla bez elektřiny. Přivolaní hasiči speciálními vysavači odsáli vodu. Pracovníci Správy bytového fondu Vítkov začali opravovat rozvody elektřiny. Hasiči nám zapůjčili vysoušeče, které byly hned instalovány. Jak dlouho bude trvat, než bude školka připravena na děti, bude jasné, až se vyhodnotí veškeré škody," dodává starosta Vítkova Pavel Smolka.

Další institucí, která se vzděláváním souvisí a ve které se objeví novinky, je vítkovská knihovna. Tam se momentálně intenzivně pracuje na prostorách určených pro čtenáře od devíti do patnácti let. Od 1. září budou místnosti pro tuto kategorii vybaveny dvěma gauči, sedacími vaky, novými policemi a prostředí má zpříjemnit také nová výmalba.