Již v minulosti žádalo město několikrát o dotační pomoc. Finanční příspěvek na rekonstrukci kina se jim však získat nepodařilo. Protože technický stav budovy nevyhovoval platným provozním směrnicím, museli ho Vítkovští na začátku roku 2011 zavřít.

Od té doby se zastupitelé města snaží budovu znova uvést v život. Impulsem, který by mohl vést k jeho novému otevření, by mohly být dotace ze Státního fondu životního prostředí nebo z programu na záchranu kulturních památek, který vyhlásilo Ministerstvo kultury.

„Nové možnosti dotací by mohly být tím správným impulsem, který nastartuje celkovou rekonstrukci kina," říká k této věci starosta města Vítkov Pavel Smolka.

Ten následně přiblížil možné varianty, které by v rámci oprav mohly nastat: „Celková suma na zprovoznění budovy se pohybuje mezi 25 až 30 miliony korun. Pokud se nám podaří získat dotaci, tak nám to výrazně pomůže. Zastupitelé jsou však nakloněni i variantě, kdy by město financovalo celý projekt ze svých vlastních zdrojů."

Protože městská pokladna nemá v současné době potřebný kapitál pro zafinancování celé rekonstrukce, museli by si Vítkovští vzít na realizaci tohoto projektu úvěr. Otázka znovuoživení kina je ve městě diskutována již několik let.

Místní občané jí jsou nakloněni. „Kino tady určitě chybí. Pokud chtějí místní vidět nový film, musí si zajet buď do Opavy, nebo na Hradec. Obě města jsou však pro naše obyvatele poměrně z ruky. Takový výlet je pak vyjde na poměrně velkou sumu. To je také jeden z důvodů, proč Vítkovští stojí o to, aby rekonstrukce proběhla," dodává k tomuto tématu Smolka.

Pokud se zastupitelé na realizaci projektu na svém zasedání shodnou, mohlo by se s opravami na budově začít již příští rok.

David Beinhauer