Přibližně devět set tisíc zbývá doplatit na rekonstrukci vítkovské dominanty. Většinu peněz z jedenáctimilionového rozpočtu dokázala farnost nashromáždit z celkem čtyř dotací. Opravovat se ale muselo více než bylo v plánu.

„Jednalo se především o statické zajištění kamenné korunní římsy kolem celého kostela, což se ukázalo až po postavení lešení a demontáži střešní krytiny. Další vícepráce většího rozsahu se týkaly oplechování části střech a věží nebo ciferníků a ručiček hodin, které jsou nakonec kompletně nové," vysvětluje navýšení ceny Miroslav Ševiola, farář Římskokatolické farnosti Vítkov.

Do předání stavby chybí pouze dokončit nové toalety, podlahu v sakristii a některé kamenné součásti fasád.

„Lidé se s opraveným kostelem přivítají na slavnostní mši v neděli 19. října. Den před tím, v pět hodin odpoledne, se uskuteční dobročinný koncert, na kterém vystoupí například chrámový pěvecký sbor nebo smíšeny sbor Komenský. Výtěžek z dobrovolného vstupného na tuto akci připojíme k penězům na dofinancování rekonstrukce," doplňuje Josef Prusek z vítkovské městské rady.

Ačkoli pravidelní návštěvníci bohoslužeb přispěli do fondu na opravy bezmála dvěma sta tisíci, zbývá ještě vysbírat sedm set tisíc navíc. „Veřejnou sbírku máme povolenou na rok. Proto bychom se chtěli obrátit s prosbou o příspěvek na ty, kteří se domnívají, že vítkovská dominanta je hodna pozornosti a že její oprava je přínosem nejen pro farnost, ale také pro celé město.

Peníze mohou lidé posílat na účet 3689593339/0800. Vážíme si každého daru," dodal Miroslav Ševiola.