„Historicky v centru sakury byly, takže vlastně obnovujeme jeho podobu," říká vítkovský starosta Pavel Smolka. Bude se jednat o jeden záhon se šesti stromy. K nim přibude i několik keřů. Navíc bude v horní části náměstí vysazen jehličnatý strom, a to douglaska.

„Jehličnaté stromy rostoucí pod náměstím jeví známky prosychání, včetně douglasky, která je využívána jako vánoční strom," vysvětluje za městský úřad některé důvody nové výsadby Pavlína Dybowiczová.

V rámci obnovy zeleně se dané části náměstí dočkají i dalších drobnějších úprav. Rekonstrukcí procházejí i chodníky a malých změn dozná rovněž podoba zdejšího parkoviště. Jen přípravné stavební práce si přitom vyžádají podle odhadu náklady kolem 220 tisíc korun. Město do projektu vkládá peníze z vlastních zdrojů, proto se také celé náměstí rekonstruuje po částech.

„Kdybychom prováděli úpravy celého náměstí najednou, vyšlo by to možná na milion a na to nemáme," konstatuje Pavel Smolka.

Před osmi lety proběhla první fáze a výsadba stromů na západní části, tedy u městského úřadu. Nyní tedy projekt pokračuje. Kdy se přistoupí k další části ale ještě nelze předem říci. Bude záležet zejména na tom, kdy a jak se povede získat potřebné investice a zda se třeba povede získat i nějakou dotaci.

Tak bude vypadat vítkovské náměstí po výsadbě nové zeleně.

Tak bude vypadat vítkovské náměstí po výsadbě nové zeleně. foto: archiv města