V současnosti se projekt nachází ve fázi před podpisem smlouvy o dotaci. Obnovena by měla být skládka o ploše 22 890 metrů čtverečních. Vedení města chce navrátit rekultivované území do okolního prostředí a zabránit tomu, aby se skládka vymývala do podzemních vod.

„Technické řešení projektu spočívá v zabránění průsaků dešťových vod do skládky položením těsnicí vrstvy. Dále dojde k odvodnění skládky do stávajícího příkopu,“ uvedl vítkovský starosta Pavel Smolka s tím, že těsnicí vrstva je zavážena drenážní vrstvou ze štěrkopísku.

Na tu pak bude navezena biologicky aktivní zemina. Nakonec bude místo zatravněno a budou na něm vysázeny stromy. Na skládku se v současné době naváží drcené kamenivo, ornice a podornice. Nyní tak Vítkovem projíždí vyšší počet těžkých nákladních aut. Celkové náklady na stavební část projektu jsou vyčísleny na 21 milionů korun.

Stavba by měla být dokončena 1. března letošního roku.