Konečně by mělo být jasno. Problematika budoucnosti školství na Vítkovsku se táhne již dlouho. Definitivní tečka za spekulacemi a teoriemi však bude učiněna snad již brzy, a to v pátek 22. března. V tento den se zde totiž otevřou tradiční volební místnosti, kam budou moci občané přijít hlasovat v místním referendu.

V něm budou lidé odpovídat na dvě otázky. První z nich reaguje na dohodu, kterou vítkovští zastupitelé odsouhlasili v minulých týdnech, a zní: Souhlasíte s převzetím zřizovatelských funkcí gymnázia městem a jeho sloučením se Základní školou v Komenského ulici? Druhý bod se pak týká souhlasu či nesouhlasu se sloučením základních škol Komenského a Opavská. Ať to již dopadne jakkoli, výsledky referenda budou pro město závazné a Vítkov bude mít povinnost se jimi řídit.

A co mají vlastně občané ve svých rukou? Pokud odsouhlasí převzetí gymplu městem, pak se škola oficiálně spojí se sousední základní školou a studium zde bude pokračovat v podstatě jako dříve. Pokud se poté sloučí i dvě zmíněné základky, přestěhuje se druhá jmenovaná do prostor té první. Uvolněná budova v Opavské ulici bude poté poskytnuta kraji, který by sem přesunul Střední školu v Podhradí.

Jestliže lidé s převzetím školy souhlasit nebudou, tak přestože to nemohlo být oficiální součástí referenda, odsouhlasí tím vlastně sloučení gymnázia se školou v Podhradí. Gympl by totiž v takovém případě zůstal kraji, který je právě pro tento krok rozhodnut. Rozhodně by to ovšem nemělo za následek zánik gymnázia, jak se někteří lidé obávají.

Zmiňované referendum pak může být prohlášeno za neplatné, pokud se nedostaví dostatek hlasujících. Minimální počet se pohybuje kolem sedmnácti set. „Prezidentské volby měly velice hojnou účast a já věřím a doufám v to, že v případě referenda to bude alespoň obdobné," nechává se slyšet vítkovský starosta Pavel Smolka.

Chystané místní referendum je pro Vítkov skutečně mimořádná událost. A to nejen kvůli závažnosti problematiky, kterou má za úkol řešit. Od revoluce se zde nikdy podobná akce nekonala. „Je to poprvé, kdy u nás mohou o dění a budoucnosti ve městě rozhodovat sami občané a nejsou odkázáni jen na zprostředkovaná rozhodnutí zastupitelstva a podobně," říká Pavel Smolka.

Volební místnosti se v určený den otevřou veřejnosti v 10 hodin. Hlasovat v nich budou moci lidé až do půl deváté večerní. Na výsledky pak nebudou muset čekat dlouho. Měly by být známy do dvou až tří hodin od ukončení referenda a zveřejněny na webových stránkách města. Předjímat, jak nakonec všechno dopadne, by bylo v současnosti více než předčasné. Vítkované jsou totiž rozděleni do prakticky dvou stejně početných táborů zastávajících každý jinou variantu.