To hlavní, tedy rozpočet města, zastupitelé schválili. „Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh rozpočtu města Vítkova pro rok 2015 a uložilo finančnímu odboru předložit priority návrhu investic města pro rok 2015. K tomuto návrhu se již den předem vyjádřila rada s tím, že doporučuje, aby zastupitelstvo schválilo pouze vyrovnaný rozpočet, to znamená takový, aby příjmy pokryly náklady a město si nebralo úvěr.

Tento návrh byl přijat," říká první vítkovský místostarosta Oldřich Huška. Rozpočet se nakonec ustálil na hladině 119 500 000 korun. Vedení Vítkova se zabývalo také nákupem výpočetní techniky nebo žádostmi o dotace.

„Schválen byl nákup celkem šestnácti notebooků pro radní a zastupitele. V současné době totiž každý radní a zastupitel dostává podklady pro jednotlivá jednání v papírové podobě, což představuje odhadované náklady za čtyřleté volební období pro město ve výši 130 500 Kč.

V případě zakoupení notebooků by si zastupitelé ze serveru města sami stahovali veškeré materiály v elektronické podobě, včetně smluv v plném znění nebo fotografií. Cena pořízení notebooků byla odhadována na 126 000 Kč," vysvětluje Huška s tím, že kromě finanční úspory brali zastupitelé zřetel na ekologický aspekt návrhu.

Schváleny byly také tři žádosti o dotaci z programu prevence kriminality. První je forenzní značení kol, tedy označení jízdních kol a jeho zavedení do evidence. Při případné kontrole kola lze zjistit, zda toto nebylo odcizeno a kdo je jeho majitelem.

Druhým projektem je oplocení škvárového hřiště ve Vítkově a třetím celková rekonstrukce dosluhujícího freestylového parku. Mezi další žádosti o dotaci patří také žádost z Programu obnovy kulturních památek na projekt Oprava hřbitovní zdi ve Vítkově v ulici Bezručova nebo podání dotace z Národního programu cestovního ruchu na projekt Veřejné WC ve Vítkově.

„K samotnému veřejnému WC ve Vítkově je třeba podotknout, že se jedná o projekt, kterým se zabývala již předchozí rada, která k tomuto dala impuls. Byla vytipována celá řada lokalit, nakonec se však jevila jako nejpřijatelnější ta, kdy bude WC umístěno v dolní části parkoviště v Lidické ulici.

Tento prostor je nejvhodnější, je téměř v centru města a také většinově s ním souhlasí," uzavírá Oldřich Huška.