Lidé zde naleznou velkoobjemové kontejnery, mostní váhu pro příjem odpadu či obytnou buňku, kde bude fungovat technické zázemí obsluhy. Celý objekt bude zabezpečen a snímat jej budou i kamery.

„Na sběrný dvůr se bude moci ukládat objemný odpad, plasty, papír, IPA, pneumatiky, sklo, stavební suť, železo, polystyrén či bioodpad. Začátek provozu se předpokládá v červnu, po úspěšné kolaudaci a po zajištění potřebných povolení. Provozovatelem budou Technické služby města Vítkova," doplňuje referentka pro regionální rozvoj na vítkovském městském úřadě Ingrid Adamusová.

Vybudovat dvůr se povedlo zejména díky získání dotace z Operačního programu Životního prostředí. Z toho se pokryje zhruba devět desetin celkových nákladů, které jsou vyčísleny na 6,2 milionu korun.

Zbylá desetina pak půjde z městské kasy.