„Cílem soutěže je nalézt co nejhodnotnější a nejvhodnější umělecké ztvárnění nového vodního prvku na náměstí,“ uvedla vedoucí odboru výstavby a územního plánu Venuše Drochytková. Materiál díla není určen, nutné je respektovat požadavek trvanlivosti a odolnosti vůči klimatickým vlivům a možným vandalským zásahům. Ztvárnění díla zadavatel nechává na kreativitě autorů.

„Město vyzvalo k účasti v soutěži dvanáct renomovaných sochařů a výtvarníků. Mezi jinými to je například Kurt Gebauer, Jan Ambrůz či Marius Kotrba. Zároveň se jedná o soutěž anonymní a otevřenou, do které může svůj návrh do 30. května podat kterýkoliv jiný zájemce,“ upřesnila Venuše Drochytková.

Soutěžní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách města Vítkova ZDE, informace k soutěži podá Venuše Drochytková na telefonu 556 312 260 či e-mailu: drochytkova@vitkov.info.