I letos mají Vítkovští zájem na tom, získat dotace z fondů Evropské unie. Mezi objekty, které by potřebovaly bezesporu finanční injekci, patří sokolovna, kulturní dům nebo areál autokempu na Podhradí. „Intenzivně připravujeme velké projekty, na jejichž realizaci bychom chtěli získat prostředky zejména z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko,“ uvedl starosta Vítkova Pavel Smolka.

Dále pak uvedl, že na opravu sokolovny a autokempu má již město vypracovánu stavební dokumentaci a vyřizuje se stavební povolení. Podmínky pro získání prostředků na opravu autokempu v Podhradí jsou pak podle něj komplikované a budou se získávat jen velmi obtížně.