Už zítra, ve středu 19. února, se bude moci veřejnost vyjádřit k celému projektu při otevřeném jednání, které se koná od 15.30 na Městském úřadě ve Vítkově. Velká rekonstrukce s sebou totiž přináší příslib mnohem komfortnějšího cestování a lepší napojení Vítkova na Opavu i na dálnici, ale v rámci prací se zde enormně zkomplikuje doprava.

Pokud vše klapne, jak má, první uzavírky tu čekají řidiče už od pondělí 31. března.

Postupně bude omezena doprava v několika úsecích. Týká se to například ulice Opavské ve směru od Vítkova na Větřkovice a také na Podhradí či vítkovských ulic Zemědělské, Dělnické, Křivé a U Nemocnice. Podle harmonogramu by poté mělo být vše hotovo do 30. června následujícího roku. Zakázku vysoutěžila firma Skanska a náklady se vyšplhají k jedné stovce milionů korun.

„Smlouva se zhotovitelem stavby zní na 92 321 461,24 koruny. Samozřejmě se ale ještě po dostavbě může výše měnit," sděluje Pavel Slováček z investičního odboru krajského úřadu.

Někteří lidé pak například nebudou mít dočasně přístup autem ke svým domům. Budou ale mít k dispozici náhradní parkoviště.

Problém nastane také s dostupností kuka vozů vyvážejících odpad. I pro tyto účely bude „postiženým" lidem poskytnuto řešení v podobě sběrného místa. Obdobných i jiných detailů, jež se musí dotáhnout, je ale více.

„Vše je stále ve fázi řízení. Během jednání vyvstalo několik otazníků, které bude potřeba dořešit," říká Jiří Grigier za Silniční správní úřad na vítkovském městském úřadě. I k tomu bude sloužit již zmíněné veřejné jednání.

Přes veškeré dočasné obtíže ale vidí Jiří Grigier v celém projektu hlavně pozitiva. „Ta silnice má své opodstatnění a tak to vnímá i veřejnost, a proto se na ni těší. Výstavba přinese pro Vítkov rychlejší, pohodlnější a bezpečnější dopravu," dodává.

Projekt je vlastně druhou fází zbrusu nového silničního propojení mezi Lesními Albrechticemi a Vítkovem. Asi čtyřkilometrový úsek vozovky naváže na již dříve vystavěnou cestu z Jelenic do Větřkovic. Završením poté bude v budoucnu rekonstrukce silnice z Jelenice do Lesních Albrechtic.

V současné etapě bude uzavřena cesta mezi Větřkovicemi a Vítkovem a objízdná trasa povede přes Větřkovice-Nové Vrbno. „Minulý týden jsme měli kvůli tomu schůzku, na které se sešly zainteresované strany. Vznesli jsme na něm i několik požadavků," uvádí větřkovický starosta Dušan Lederer.

Vedení obce by například rádo nechalo umístit značku zákaz vjezdu na jednu z místních komunikací, protože se obává, že řidiči mířící objízdnou trasou by tudy hojně jezdili, ačkoli by tak činit neměli. Navíc by chtěl Dušan Lederer po dobu výstavby silnice a uzávěrek omezit maximální povolenou rychlost v obci.

Ačkoli to hlavní teprve přijde, první kroky k realizaci nové dopravní tepny už byly podniknuty. Například už byly dokonce zdemolovány dva rodinné domy, které stály plánované stavbě v cestě. „Všiml jsem si taky, že už se kácejí stromy. Díky počasí se udělal v projektu náskok. Uvidíme ale, jestli se zase nebudeme například v dubnu brodit závějemi. Doufejme hlavně, že harmonogram prací vyjde," nechce předbíhat Dušan Lederer.

Na úplný závěr dodejme, že ještě jedna dopravní komplikace pro řidiče na Vítkovsku nastane už od příštího týdne. Od pondělí 24. února do pondělí 31. března totiž bude ve všední dny od 7.30 do 15.30 uzavřena silnice mezi Vítkovem a Klokočovem.

Bude zde totiž probíhat prořezávka stromů. Uzávěrka neplatí pro vozy záchranného integrovaného systému a autobusy TQM. Objízdná trasa pro běžná vozidla je naplánována z Vítkova ve směru na Odry přes Klokůčovky.